Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Sigtuna

A.A Ek Konsult AB
Org.nr: 556875-5499
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom kostnadsberäkningar, arbetsmiljöplaner och miljöinventeringar inom byggområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Abasto AB
Org.nr: 556710-4772
Bolaget ska bistå kunder med kompetens och resurser för att utveckla och producera produkter och styrsystem vilka innehåller elektronik. Bolaget skall bedriva avancerade skönhetsbehandlingar så som t. ex. fillersinjektio ...
Abiding Management Sweden AB
Org.nr: 556813-7284
Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT- branschen. Erbjuder tjänster inom projektledning, management, verksamhetsutveckling och utveckling för nationella och internationella företag och kunder som har verksamhet i Sver ...
Add 2U AB
Org.nr: 556692-6282
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsbyrå Reuterdahl Svedberg AB
Org.nr: 556753-9076
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling och försäljning av varor och tjänster inom företagsekonomi och -administration samt att bedriva annan rådgivande verksamhet inom ekonomi och juridik samt ...
Affärspartner Nord AB
Org.nr: 556327-5816
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper jämte därmed likartad lös egendom, idka konsultverksamhet inom ekonomi och organisation samt äga och förvalta fast egendom ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
Aither AB
Org.nr: 556492-4461
Bolaget skall bedriva: Läromedelsproduktion och projekt inom vårdutveckling. Konsulterande verksamhet inom olje och energiområdet, jämväl utveckling av mjukvara för energiuppföljningssystem. Konsulterande verksamhet inom ...
Akenowia KB
Org.nr: 969714-0821
Mental träning, heminredning, handel med hälsoprodukter, litteratur, konsult- och utbildning inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet. Juridisk verksamhet.
Albods Företagsutveckling AB
Org.nr: 556269-7044
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsult- och redovisnings- verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aldbes AB
Org.nr: 556822-2821
Bolaget ska utföra överlåtelsebesiktningar av fastigheter samt sanering av insekter jämte därmed förenlig verksamhet.
Aliro AB
Org.nr: 556967-7320
Bolaget skall vara verksamt inom konsulting, undervisning och coaching i grupp och ledarskapsutveckling samt verksamhetsutveckling. Bland annat kommer UGL utbildningar att ges men även annan utbildning, ledning och coahi ...
Allmänna Projektbyrån AB
Org.nr: 556890-3008
Företaget ska bedriva fyra huvudsakliga verksamheter -Byggnadsverksamhet med inriktning på renovering, tillbyggnad och markarbeten -Konsultverksamhet inom IT branschen med inriktning på projektledning -Musikstudio med in ...
ANBJO Consulting AB
Org.nr: 559023-3093
Bolaget ska bedriva konsultation inom organisationer och därmed förenlig verksamhet.
AnkiL AB
Org.nr: 556911-6402
Konsultverksamhet inom personal, organisation och personprofilanalyser.
Anna Björlin Public Relations AB
Org.nr: 556840-5442
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom public relations och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Asklepier AB
Org.nr: 556903-6295
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård: 1. Medicin: Undertecknad är legitimerad läkare och jobbar som specialist i barn och ungdomsmedicin samt som konsult läkare inom Barn och Ungdomspsykiatrin. ...
AXEB AB
Org.nr: 556619-8486
Bolaget skall idka försäljning av material, komponenter, förbrukningsmaterial till elektronikföretag, laboratorier, sjukhus, läkemedels och medicinsk industri. Att erbjuda ledarskap'konsultation för andra företag verksam ...
Axolotl AB
Org.nr: 556742-3271
Bolaget ska bedriva konsultationer inom marknadsföring, management consulting samt intern och extern företagskommunikation med inriktning på internationella företag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
B. Sandberg Konsult AB
Org.nr: 556256-5662
Bolaget skall bedriva forskning, utbildning och rådgivning angående företagsutveckling, att tillverka och försälja litteratur och utbildningsmaterial, att förvalta, köpa och sälja fast egendom, att driva handel med värde ...
BA Consultants AB
Org.nr: 556889-8083
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i marknadsföring, utbildning.