Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Asklepier AB

"Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård: 1. Medicin: Undertecknad är legitimerad läkare och jobbar som specialist i barn och ungdomsmedicin samt som konsult läkare inom Barn och Ungdomspsykiatrin. Verksamheten kommer att bedrivas inom hälso- och sjukvård, där t.ex. olika landsting söker tjänster inom medicinska områden (läkare, sjuksköterska, undersköterska, assistent). Tjänster inom medicinsk-utbildning och informationspridning kommer att bedrivas, t.ex föredrag, föreläsningar, kurser, möten, elektroniska 'informationsporta ler-tjänster. Uppdragsgivare kan vara landsting direkt eller privata aktörer, exempelvis konsultverksamhet via olika typer av bemanningsföretag. 2. Forskning och utveckling: Undertecknad forskar sedan drygt 10 år. Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom forskning och utveckling. Verksamheten kommer att bedrivas inom universitets baserad forskning och för privata entreprenörer. Uppdragsgivare kan vara tex. landsting, universitet och privata företag. Uppdragsgivare kan vara t.ex landsting, universitet och privata företag. Uppdragsgivare kan vara ovanstående direkt, men konsultverksamhet kan också ske via olika typer av bemannings- företag. 3. Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom internationell sjuk- och hälsovård, forskning och utveckling samt utbildning. Undertecknad har under läkar- och specialist utbildningen varit på olika uppdrag i bla. Indien, Surinam och Venezuela. Uppdragsgivare kan vara uppdragsgivare inom svenska och internationella offentliga och privata sektorn, internationella hjälporganisationer, non-govermental organisations (NGO's) samt inhemska organisationer som sysslar med internationella insatser inom ovannämnda områden."
Finns i branscher på Wedoo: Bemanningsföretag - Föreläsningar - Hälsovård - Konsult - Kurser
Org.nr: 556903-6295
Företagsform: Aktiebolag