Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Sigtuna

Anno1700 AB
Org.nr: 559001-4063
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik och korrektur, trädgårdsdesign, handel med tyger och möbler samt därmed förenlig verksamhet.
Inculture AB
Org.nr: 556752-2460
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsrådgivning, affärsutveckling, affärsstrategi, föredrag, media, kommunikation, journalistik, författande och förpackningsdesign samt handel med värdepapper jämte därmed för ...
Media Publica J Bonnevier AB
Org.nr: 556690-5203
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende produktion och marknadsföring av företagsspel, videoprogram och konsulttjänster på informationsområdet, journalistik och författarskap samt handel och förvaltning av värdepapper ...
Pedersen & Partners KB
Org.nr: 969601-7863
Konsultverksamhet inom management, marknadsföring och etik. Handel med produkter främst inom hälso och sjukvårdsområdet. Kommunikation, information och journalistik.
Staffan Erlandsson AB
Org.nr: 556680-2897
Föremålet för bolagets verksamhet är journalistik, informations- producering, undervisning och pedagogiska hjälpmedel samt därmed förenlig verksamhet samt konsultation, teknisk verksamhet och försäljning inom fordonsbran ...
TransVerba AB
Org.nr: 556405-5670
Bolaget skall översätta böcker, artiklar, film och tv-produktioner, utöva journalistik på freelancebasis samt föreläsa och bedriva kursverksamhet i kultur-, samhälls- och livsåskådningsfrågor samt handel med värdepapper ...