Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gästrike Vatten AB

"Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Ekonomi - Reningsverk - Underhåll
Org.nr: 556751-1661
Företagsform: Aktiebolag