Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Gävle

Gästrike Vatten AB
Org.nr: 556751-1661
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet ...
Gävle Vatten AB
Org.nr: 556751-1646
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ha huvudmanskapet för den allmänna VA- anläggningen i Gävle kommun.
Hofors Vatten AB
Org.nr: 556751-2289
Bolagets verksammhet består i att äga och förvalta VA-anlägg- ningar i Hofors kommun samt därmed förenlig verksamhet.
Jannes Slam- och Spolservice AB
Org.nr: 556731-1559
Bolaget skall bedriva slamsugning och högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.
New Flow Avloppsteknik AB
Org.nr: 556852-0372
Besiktning, underhåll och åtgärder av avlopp och dagvatten- ledningar samt ventilation.
Ockelbo Vatten AB
Org.nr: 556751-6454
Bolaget ska äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Ockelbo kommun samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen i Ockelbo ...
Trödje VA EF
Org.nr: 716413-3220
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet med att driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning och avlopp för medlemmarnas fastigheter inom Trödje by i G ...
Älvkarleby Vatten AB
Org.nr: 556751-2248
Bolaget verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Älvkarleby kommun samt därmed förenlig verksam- het. Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaska- pet för den allmänna ...