Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Gävle

Anders Wilhelm Jensen AB
Org.nr: 556501-0708
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation, underhåll, teknik och projektering samt därmed förenlig verksamhet.
AQUA Shipping AB
Org.nr: 556638-8574
Bolaget skall bedriva klarering av fartyg, spedition, fartygs- förtöjning, skeppsfournering, entreprenadverksamhet inom bygg och markplanering samt underhåll av vägar, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastighe ...
BIET nr 26, Ekonomisk förening
Org.nr: 785000-2945
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att dels driva och förvalta en byggnad för biluppställning å tomten nr. 26 i kv. Biet, dels ombesörja skötsel och underhåll av gemensam gata och gemensamma ledningar äve ...
BNT Crusher Service AB
Org.nr: 556948-6664
Aktiebolaget ska utföra service och underhåll inom gruv- och anläggningsindustrin jämte därmed förenlig verksamhet.
Bygg- & Åkeriakuten i Gefle AB
Org.nr: 556509-2995
Bolaget skall bedriva byggnadssnickerier, byggnadssnickerier, reparationer och underhåll av fastigheter, billotsning, person- och budtransporter, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamh ...
Clean Freedom AB
Org.nr: 556567-1616
Bolaget ska bedriva lokalvård och underhåll av lokaler, administrativ konsultation och därmed förenlig verksamhet.
El-installations AB ELYX
Org.nr: 556777-7122
Bolaget ska bedriva nyinstallation, reparation, service och underhåll av el-system, 'datatelesystem, larm-system samt försäljning av maskiner, apparater och tillbehör inom tidigare nämnda bransch samt ska bolaget äga och ...
Elinstallation i Strömsbro AB
Org.nr: 556451-5384
Bolaget skall utföra elektriska installationer, installera utrustning inom dataområdet, medverka vid nätverksinstallationer, bedriva konsultverksamhet inom elområdet samt idka handel med elektrisk utrustning och elartikl ...
European Locker and Travel Service AB
Org.nr: 556524-5833
Föremålet för aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, uthyrning, försäljning, underhåll, service jämte övrigt handhavande av förvaringsboxar, bagagevagnar och liknande utrustning, äga och förvalta fas ...
Forsby Oppala Allservice AB
Org.nr: 556875-2363
Bolaget skall bedriva verksamhet med service- och underhåll av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Företagspoolen i Gävle AB
Org.nr: 556732-5682
Föremålet för bolagets verksamhet är restaurang och catering- verksamhet, leverans och underhåll av fruktkorgar och kaffe- automater, främst till företag, import och export, marknads- föring av livsmedel, presentartiklar ...
GELF International AB
Org.nr: 556715-4306
Bolaget ska bedriva försäljning, uthyrning, lagring och reparationer av containrar, entreprenadverksamhet inom bygg och markplanering, underhåll av vägar, försäljning av trävaror samt därmed förenlig verksamhet.
Gästrike Vatten AB
Org.nr: 556751-1661
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet ...
Gävle Mobilservice AB
Org.nr: 556326-7870
Bolaget skall ute på plats utföra renovering och underhåll av maskiner, främst inom cellulosa, stål och verkstadsindustrin samt kraftverk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gävle Signalteknik AB
Org.nr: 556507-9794
Bolaget skall bedriva service, underhåll och entreprenad av el- och signalanläggningar samt konsulterande verksamhet inom el och energibranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hanell Rail AB
Org.nr: 556868-4715
Aktiebolaget ska bedriva byggande och underhåll av järnvägar och därmed förenlig verksamhet.
Heavent Hans Ahlin AB
Org.nr: 556315-3690
Bolaget skall idka projektering och installation samt service och underhåll av ventilationsanläggningar.
JN Städ & Fastighetsservice i Gävle AB
Org.nr: 556043-0075
Bolaget skall bedriva affischering och underhåll av gatumöbler, fönsterputsning, snöröjning, smådjurshållning och därmed förenlig verksamhet.
Kent Lindblom Entreprenad AB
Org.nr: 556927-4359
Företaget ska bedriva anläggningsjobb. Mark, trädgård och fastighetsservice. Nyproduktion, underhåll och skötsel av utemiljöer.
Larro Consulting AB
Org.nr: 556978-6600
Bolaget ska bedriva konsultjänster inom underhåll, organisationsutveckling, IT- tjänster samt projektledning, äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.