Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Joniseringteknik & Ventilation i Sverige AB

"Bolaget ska bedriva försäljning, installation, anpassning och utförande av löpande service av joniseringssystem för ventilationsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verk- samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult - Ventilation
Org.nr: 556727-5713
Företagsform: Aktiebolag