Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Enköping

A & O Rätt Ventilation HB
Org.nr: 969681-1851
Ventilation i småhus. Elinstallationer. Utbildning inom bilindustrin (åtdragningsteknik). Rådgivande konsult inom ventilation och bilindustri.
A1:an Rörprojektering AB
Org.nr: 556792-4872
Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom VVS (ventilation'värme'sanitet) och kyla.
Air support Enköping AB
Org.nr: 556971-5278
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ventilation, bygg, anläggning och markarbeten samt fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
AJJA Vent KB
Org.nr: 969715-6876
Ventilation, måleri, rivning, motor.
Axelssons Ventilation KB
Org.nr: 969727-8597
Ventilationsarbete.
Fjärdhundra Rör AB
Org.nr: 556822-3027
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom värme, vatten, sanitet, byggnation, ventilation, elinstallationer och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
J M Ventilation AB
Org.nr: 556312-9286
Bolaget skall bedriva försäljning och montage av ventilations- agrigat ocn vent-anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
JKM Larsson Rör AB
Org.nr: 556758-1441
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten främst inom värme, ventilation och sanitet samt därmed förenlig verksamhet.
Joniseringteknik & Ventilation i Sverige AB
Org.nr: 556727-5713
Bolaget ska bedriva försäljning, installation, anpassning och utförande av löpande service av joniseringssystem för ventilationsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.
Kanalmiljö Mälardalen AB
Org.nr: 559026-5467
Ventilationsrengöring, tillverkning och försäljning av ventilationsfilter, konsultarbete inom ventilation.
Seltec Ventilation AB
Org.nr: 556299-2429
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av värmepumpar, ventilations- och luftbehandlingsentreprenader samt övrig utrustning för energiåtervinning, äga och förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenliga v ...
Vecotech HB
Org.nr: 969721-5755
Bolaget skall bedriva service och installation inom värme, kyla, ventilation och VVS.
Vulcan Invest AB
Org.nr: 556660-7130
Bolaget skall bedriva konsultationer angående ventilation och därmed förenlig verksamhet.