Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Enköping

AddBridge AB
Org.nr: 556602-7081
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamh ...
Air support Enköping AB
Org.nr: 556971-5278
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ventilation, bygg, anläggning och markarbeten samt fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget OKTABINN
Org.nr: 556381-0760
Bolaget skall bedriva byggteknisk konsultverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amas Svenska AB
Org.nr: 556293-3688
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av maskiner och maskintillbehör, service och reservdelar samt konsultverksamhet i bygg- och anläggning-, gruv- och entreprenörsektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AME Bygg AB
Org.nr: 556640-7606
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, byggrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Anderssons Bygg & Golv i Enköping AB
Org.nr: 556716-8140
Bolaget ska bedriva byggnation, mattläggning och plattsättning samt därmed förenlig verksamhet.
Angle by Wallin AB
Org.nr: 556975-9441
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet främst inom projekt- ledning och ingenjörsområdet, konsultation inom träning och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Axelssons Bygg & Kakel AB
Org.nr: 556776-5929
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BIARK-Byggkonsult AB
Org.nr: 556757-6177
Bolaget ska bedriva byggkonsult tjänster och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bra Tak Grillby AB
Org.nr: 556885-0704
Bolaget ska bedriva renovering av tak, repationer och underhåll av byggnader, fastighetsskötsel, uthyrning av byggnadsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Building Management Control Service i Uppland AB
Org.nr: 556950-3591
Bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och installationsentreprenader, service inom bygg- och installationsbranschen, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
BYC Bygg AB
Org.nr: 556919-2817
Byggnation och därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Mätteknik i Mälardalen AB
Org.nr: 556810-6271
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsmätning, utsättning, inmätning, försäljning av mätningstillbehör och utrustning, mängd- och massberäkningar, CAD och modellritningsuppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet. ...
Bygg- och Projektekonomi, Per-Arne Johansson AB
Org.nr: 556301-4850
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet och sälja tjänster med inriktning på byggnadsekonomi, fastighetsförvaltning och friskvård. Utöver detta skall bolaget äga och förvalta aktier och bedriva därmed förenlig verksamhe ...
Byggfirma Conny Landström AB
Org.nr: 556791-5581
Bolaget skall bedriva bygg- och reparationsverksamhet av fastig- heter, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult Olle Carlson AB
Org.nr: 556559-4925
Bolaget skall bedriva konsultation och projektering inom byggnation, markarbeten och entreprenadverksamhet, samt försäljning av varor inom byggnadsbranschen, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Byggproduktion MJUKH AB
Org.nr: 556998-9311
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva projekt- ledning inom byggnation och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Cavig Fastigheter AB
Org.nr: 556667-7091
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, uthyrning av inventarier samt därmed förenlig verksamhet.
CBAR Projekt AB
Org.nr: 556916-0384
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda anläggningsbranschen projekt och byggledning, besiktningar, rådgivning och utbildningsverksamhet inom byggnads, anläggnings och energibranschen samt därmed förenlig verksa ...
CM Enköping Bygg AB
Org.nr: 556993-4051
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, grov- och finsnickeri samt därmed förenlig verksamhet.