Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kannebäcks Rörläggeri AB

"Bolaget skall bedriva rörläggeriverksamhet, installation och reparation av VVS-anläggning, elinstallationer, inköp och försäljning av dess tillhörande produkter, konsultativ verksamhet, författarskap, förlagsverksamhet, framtagande och framförande av egna och andras verk inom ovanstående områden, verksamhetsutveckling, ledarskap, produktion, produktutformning, miljö och bolagsförvaltning. Utbildning, utveckling, översättning och rådgivningsverksamhet inom ovanstående områden. Handel med trycksaker, konst, ädelstenar, kuriosa och motordrivna fordon såsom bilar och båtar. Bemanning. personaluthyrning och entreprenadverksamhet inom ovanstående områden. Äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltning, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Konst - Personaluthyrning - Verksamhetsutveckling - Ädelstenar
Org.nr: 556670-6213
Företagsform: Aktiebolag