Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Västra frölunda

Aktiebolaget Gleipner
Org.nr: 556226-0538
Bolaget skall bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt konst och antikviteter jämte äga och förvalta fast egendom, idka leasingverksamhet av kontorsinventarier, konst och bilar samt ekonomisk och finansiell r ...
Aldungen International AB
Org.nr: 556376-8182
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet, författarskap, förlagsverksamhet, framtagande och framförande av egna verk inom kompetensutveckling, ledarskap, produktion, produktionsutformning, miljö, affärsutveckling, ma ...
Art Now AB
Org.nr: 556237-9288
Bolaget skall bedriva försäljning och förmedling av konst, antikviteter, värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Art Now Gallery KB
Org.nr: 969623-8527
Handel med konst, värdepapper och fastigheter, förvaltning av fastigheter samt därmed sammanhängande verksamhet.
ART NOW GALLERY, BROMANDER OCH DAHRÉN HB
Org.nr: 916559-5274
Konstgalleri samt handel med konstföremål. Handel med konst och antikviteter samt konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam. Likaså skall bolaget bedriva förvaltning av fastigheter samt fastighetsservice.
Averoco Förvaltnings AB
Org.nr: 556449-8532
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och konst samt idka därmed förenlig verksamhet.
Birgitta Lindeblad & Döttrar HB
Org.nr: 969759-4019
Bolaget skall bedriva handel med trycksaker såsom vykort och kalendrar, konst och heminredningsartiklar.
Byggers Europe KB
Org.nr: 969713-9898
Design och arkitektrita byggnader samt bygga, projektera, renovera och äga, förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, inredning, möbler, konst, båtar, bilar, värdepapper. Köp och försäljning av byggvaror samt utfö ...
ConEmtor AB
Org.nr: 556188-5996
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av administrativa system samt annan därmed förenlig verksamhet. Bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring samt annan därmed förenlig verksamhet. Äga ...
Ellsinger Projektledning AB
Org.nr: 556748-5106
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet, bygg- och projektledning, uthyrning av maskiner och inventarier främst inom arkitektrörelse, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med och förvaltning av konst, bedriva vär ...
Erik Bohlin Art & Science AB
Org.nr: 556991-0804
Aktiebolaget ska idka rådgivning, forskning, utveckling och utbildning inom ekonomi och organisation samt inom design och konst.
Erik Bohlin Art & Science HB
Org.nr: 969639-2712
Rådgivning, forskning, utveckling och utbildning inom ekonomi och organisation samt inom design och konst.
Fast Flow Service AB
Org.nr: 556865-5681
Aktiebolaget ska bedriva import, tillverkning och försäljning av konfektion, leksaker, husgeråd, vitaminer, böcker, DVD'filmer' föreläsningar, kontorsmaterial, smycken, foto och konst. Konsultationer och kurser inom barn ...
FBM Rope Access AB
Org.nr: 556851-3930
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper, konst, båtar, fast och lös egendom samt byggnadsinventarier. Bolaget skall även bedriva uthyrning och leasing samt konsultverksamhet inom byggbranschen samt ...
Förvaltnings Aktiebolaget Innerstaden
Org.nr: 556382-3359
Bolaget skall förvalta, köpa och sälja fastigheter, konst och värdehandlingar, bedriva handel med finansiella instrument ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Guco AB
Org.nr: 556307-1397
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, silver, konst, böcker, köpa och sälja fastigheter och filmrättigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Automobilen AB
Org.nr: 556192-0348
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av transportfordon, handel med konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hunnebåden Förvaltning AB
Org.nr: 556494-1622
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, konsultation och administration av egna och utomståendes fastigheter, köp försäljning och renovering av bilar, samt bedriva handel med värdepapper och konst ävensom idka därmed ...
Hälluddens Stugby AB
Org.nr: 556232-5893
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, handel med byggnadsmaterial, fälgkorsstöd och konst. Marknadskonsultation, detaljhandel inom dagligvaruhandel, kursverksamhet inom fritidssektorn, uthyrning av semesterstugor, fö ...
Ideofon AB
Org.nr: 556848-7168
Föremålet för företagets verksamhet är att producera för och erbjuda konsultverksamhet och samarbeta med aktörer inom områdena media, konst och design i form av installationer, workshops, konstverk och designprodukter så ...