Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Västra frölunda

Goldwater Sweden AB
Org.nr: 556840-8339
Bolaget ska utvinna metaller och ädelstenar på ett miljöanpassat och områdesvänligt sätt. Bolaget ska importera och exportera vattenreningssystem med tillbehör och därmed förenlig verksamhet. Handel med aktier och värdep ...
Kannebäcks Rörläggeri AB
Org.nr: 556670-6213
Bolaget skall bedriva rörläggeriverksamhet, installation och reparation av VVS-anläggning, elinstallationer, inköp och försäljning av dess tillhörande produkter, konsultativ verksamhet, författarskap, förlagsverksamhet, ...
Pretendenten AB
Org.nr: 556752-4862
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvalta fastigheter, förvärva och försälja fastigheter. Erbjuda finansiella tjänster externt och internt, förvärva och försälja aktier, andelar, råvaror så som metaller, äd ...
Roland Stones AB
Org.nr: 556937-0660
Bolaget ska bedriva handel med smycken och ädelstenar samt därmed förenlig verksamhet.