Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Goldwater Sweden AB

"Bolaget ska utvinna metaller och ädelstenar på ett miljöanpassat och områdesvänligt sätt. Bolaget ska importera och exportera vattenreningssystem med tillbehör och därmed förenlig verksamhet. Handel med aktier och värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Ädelstenar
Org.nr: 556840-8339
Företagsform: Aktiebolag