Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Västra frölunda

66NM Design AB
Org.nr: 559022-8150
Konsultverksamhet såsom konsultation inom produkt och processutveckling och därtill hörande verksamheter, rörande ergonomi, HMI (Human Machine Interaction), Innovation, produktutveckling och verksamhetsutveckling inom fr ...
66nm Design HB
Org.nr: 969688-2514
Teknisk konsultverksamhet såsom konsultation inom produkt och processutveckling och därtill hörande verksamheter, rörande ergonomi, HMI (Human Machine Interaction), produktutveckling och verksamhetsutveckling inom framfö ...
Accuracy Ingenjörs- och Konsultbyrå AB
Org.nr: 556926-0358
Konsultverksamhet inom kommunikation, verksamhetsutveckling och företagsledning såväl i form av styrelsearbete som riktat mot enskilda företag och organisationer. Skribent-, föreläsnings- och förlagsverksamhet. Investeri ...
aktivo svenska AB
Org.nr: 556745-2338
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena organisation, verksamhetsutveckling och företagsledning. Bolaget skall även äga och förvalta såväl fast som lös egendom samt därmed förenlig verksdamhet.
Andreas Chung AB
Org.nr: 559024-2839
Företaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom IT, affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Bolaget ska även äga och förvalta lös egendom, bedriva värdepappershandel, samt idka annan därmed förenlig ve ...
Aventum AB
Org.nr: 556826-8956
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, utbildning och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
CHP Solutions AB
Org.nr: 556866-6662
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom processutveckling, kvalitetsutveckling, projektledning, rekrytering, personalledning, IT, affärsutveckling och verksamhetsutveckling, samt köp, försäljning och förvaltn ...
Corporate Development by Göran Karlsson AB
Org.nr: 556800-5259
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling.
Creavi Holding AB
Org.nr: 556972-6937
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning, Enterprise- och lösningsarkitektur samt därmed förenliga verksamheter.
Dragningskraft AB
Org.nr: 556885-8814
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och management, utveckla informationslösningar och bedriva verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
EACC Delicated AB
Org.nr: 556906-1376
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhetsutveckling, coaching och utbildning inom tjänste- och varuproducerande företag samt catering och livsmedelsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
EH verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556719-6810
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom tre affärsområden dels inom konsultverksamhet inom personlig- och organisations- utveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolagets andra affärsområde ska verka inom tjänster o ...
Ekberg in West AB
Org.nr: 559018-0674
Aktiebolaget ska bedriva psykoterapeutisk behandling, utbildning, handledning samt konsultation inom kvalitetssäkring, hälsa, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hagerius & Partner HB
Org.nr: 969749-0879
Konsultverksamhet inom ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling, samt utredningsuppdrag för offentlig förvaltning.
Henriksson Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556562-5836
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva managementkonsultation inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och individutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Heroclé AB
Org.nr: 556997-3737
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling samt utbildning och certifiering av en förändring och innovationsmetod.
ius innovation AB
Org.nr: 556842-0037
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom informationsteknologi och verksamhetsutveckling samt programvaruutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Kannebäcks Rörläggeri AB
Org.nr: 556670-6213
Bolaget skall bedriva rörläggeriverksamhet, installation och reparation av VVS-anläggning, elinstallationer, inköp och försäljning av dess tillhörande produkter, konsultativ verksamhet, författarskap, förlagsverksamhet, ...
Lars Green Consulting Group AB
Org.nr: 556871-3043
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kompetens- utveckling, utbildning och verksamhetsutveckling.
Marcus KE Fransson AB
Org.nr: 556795-3871
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- tjänster avseende projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.