Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Andcon Sverige AB

"Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bygg, väg, anläggning, sport och fritid jämte service, montage, entreprenadverksamhet och konsultverksamhet i anslutning därtill, även bedriva konsultverksamhet, managementkonsulting med huvudinriktning, analys och verksamhetsutveckling, organisationsförändringar, finansiering inkl. EU-bidrag, coach och bollplank åt företagsledare, interim management och kommunikation, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Kommunikation - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556664-8837
Företagsform: Aktiebolag