Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Sollentuna

110 Procent Konsult AB
Org.nr: 556860-0562
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena IT-systemutveckling, verksamhetsutveckling och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
2Succeed Sweden AB
Org.nr: 556991-5225
Managementkonsulttjänster med fokus på strategi, verksamhetsutveckling, förändringsprocesser samt företagsförvärv och -försäljningar.
Adminda AB
Org.nr: 556959-2305
Företagets verksamhet ska vara att sälja konsulttjänster och utbildningar inom testautomatisering, systemutveckling, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed före ...
Aligning AB
Org.nr: 556569-3388
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskaps-, organisations- och verksamhetsutveckling. Bedriva språkutbildning och översättningsarbeten samt frilansjournalistik.
Andcon Sverige AB
Org.nr: 556664-8837
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bygg, väg, anläggning, sport och fritid jämte service, montage, entreprenadverksamhet och konsultverksamhet i anslutning därtill, även bedriva konsultverksamhet, managem ...
AOC Education AB
Org.nr: 556931-1086
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom system- och verksamhetsutveckling samt därrmed förenlig verksamhet.
Blomquist & Sons information AB
Org.nr: 556908-0822
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom information, pedagogik och IT-tjänster med tre inriktningar: projektledning, verksamhetsutveckling och coachning och därmed förenlig verksamhet.
Carisma AB
Org.nr: 556865-8511
Säljer tjänster inom verksamhetsutveckling, företagsledning, affärsutveckling, konsultation inom teknik och byggverksamhet samt ägnar sig åt författarskap och därtill förenlig verksamhet.
Cassia AB
Org.nr: 556571-1149
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljödriven affärs- och verksamhetsutveckling samt redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
Celero Konsult AB
Org.nr: 556911-6170
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt konsult- och bemanningstjänster inom IT-branschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall, nationellt och internationellt, tillhandahålla konsultverksamhet, rådgivning, för ...
Consultea Evy Åström AB
Org.nr: 556813-9330
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom organisations- och verksamhetsutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
D Olsson AB
Org.nr: 556858-7819
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områden verksamhetsutveckling, projektledning, kvalitetssäkring, metoder och teknik, samt därtill hörande områden såsom utbildning och allmän rådgivning. Bolaget skall ocks ...
Dinvest AB
Org.nr: 556676-9823
Bolaget skall bedriva verksamhet inom aktiehandel med noterande och onoterade värdepapper och rikskapitalinvesteringar, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed f ...
Dreampath AB
Org.nr: 556628-7883
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena projektledning, IT-management, utredningar och verksamhetsutveckling avseende förstudier, utförande. införande samt översyn av arbet ...
DrGrDr Consulting AB
Org.nr: 559013-5686
Konsultverksamhet inom projektledning, produktutveckling, verksamhetsutveckling och it, samt uppdrag som musiker. Handel med datorer, mjukvara och kringutrustning, samt musikinstrument.
Ekonomicoachen Stockholm AB
Org.nr: 556977-7088
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, utbildning, verksamhetsutveckling, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning av affärssystem och därmed förenlig verksamhet.
Emerging Sense, Affärsutveckling AB
Org.nr: 556590-6855
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling baserat på innovativt användande av nya elektroniska media, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast oc ...
Enfena AB
Org.nr: 556974-6224
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och coachingverksamhet inom system- och verksamhetsutveckling och därtill hörande metoder, samt därmed förenlig verksamhet inklusive marknadsföring, utbildning och PR. Bolaget kommer att ...
EPJ Invest AB
Org.nr: 556919-7816
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, äga och förvalta fastigheter, bedriva finansiell verksamhet och handel med värdepapper.
Equipper AB
Org.nr: 556865-3579
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärssystem och verksamhetsutveckling samt personlig utveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsertverksamhet, sångutbildning, dramaverksamhet och ...