Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VST Ventilation & StyrTeknik AB

"Bolaget skall bedriva service och underhåll inom ventilation, rör, el-, styr- och reglerteknik, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med aktier samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556601-0814
Företagsform: Aktiebolag