Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Umeå

Bygga i Umeå AB
Org.nr: 556785-6769
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, el, VVS, ventilation, målning, nyproduktion och renovering inom byggnadsområdet. Vidare skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och fastigheter, sa ...
Cattic AB
Org.nr: 556720-4044
Bolaget skall bedriva husbyggnation, markplanering, energirådgivning, Ir-fotografering, arkitektur, fastighetsförsäljning, specialsnickerier, företagshandel, aktiehandel, byggmaterial, maskiner, VVS, ventilation, Bolaget ...
DELT Ventilation AB
Org.nr: 556627-6753
Bolaget skall bedriva montering, service samt försäljning av varor inom plåtslageribranschen samt försäljning av varor och tjänster inom ventilationsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Energiretur Projektering i Umeå AB
Org.nr: 556986-8507
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom värme, vatten, el, kyla och ventilation, utföra energimätningar och energikartläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Grubbe Ventilation AB
Org.nr: 556366-6113
Bolaget skall bedriva ventilationsmontage och ventilations entreprenader, konsulttjänster inom ventilationsområdet, försäljning av ventilationsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
ICB Umeå AB
Org.nr: 556957-2059
Bolaget ska bedriva miljövänlig och professionell rengöring av industriell process och fastighets installationer. Så som ventilation, värmeväxlare, batterier, ugnar och därmed förenlig verksamhet. Rengöringen sker huvuds ...
Midiwest KB
Org.nr: 969708-3732
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ventilationsarbete, utveckling av hjälpmedel inom ventilation, asbestsanering, radon- sanering, rivningsarbeten, hysbyggnation och därmed förenlig verksamhet.
Nordmed KB
Org.nr: 969753-0963
Bolaget skall bedriva konsulting och försäljning inom ventilation samt hälsovård såsom vitaminer och mineraler. Vidare ska bolaget bedriva konsulting och försäljning inom böcker, sulor och fotriktiga skor. Bolaget ska äv ...
Rosscon AB
Org.nr: 556851-4326
Aktiebolaget ska bedriva alla förekommande entreprenad- verksamheter inom bygg, el, ventilation, rör, svets, uthyrning av personal, rekrytering av personal, samt därmed förenlig verksamhet.
Smart Climate Holding AB
Org.nr: 556514-5702
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av klimatanläggningar, teknisk byggledning och konsultverksamhet inom VVS, värme, ventilation och sanitet, kyla, energi, miljöfrågor, handel och förvaltning av fastigheter och värdepa ...
Smart Climate Scandinavian AB
Org.nr: 559023-9678
Bolaget skall bedriva försäljning av klimatanläggningar, teknsk byggledning och konsultverksamhet inom VVS, värme, ventilation och sanitet, kyla, energi, miljöfrågor, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper ...
Tengman Konsult AB
Org.nr: 556262-7579
Aktiebolaget skall bedriva teknisk byggledning och konsultverksamhet samt utveckling och försäljning av produkter inom VVS (värme, ventilation, sanitet), handel med värdepapper, handel och förvaltning av fastigheter samt ...
TKI Invest AB
Org.nr: 556724-2234
Bolaget ska bedriva ventilations- och rörinstallationer samt entreprenadverksamhet inom rör och ventilation samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
TKI Teknikinstallationer AB
Org.nr: 556518-2176
Bolaget skall bedriva ventilations- och rörinstallationer samt entreprenadverksamhet inom rör och ventilation samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
VST Ventilation & StyrTeknik AB
Org.nr: 556601-0814
Bolaget skall bedriva service och underhåll inom ventilation, rör, el-, styr- och reglerteknik, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.