Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

DemCom Demolition AB

"Bolaget ska bedriva schaktnings-, anläggnings-, rivnings-, demolerings-, återvinnings- och saneringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva fastighetsförvaltning och tillhandahålla mark för selektiv deponering från schaktnings- och rivningsarbeten inom koncern och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Markarbeten - Rengöring av byggnader - Sanering
Org.nr: 556588-1843
Företagsform: Aktiebolag