Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Örebro

Anders Schakt i Vintrosa AB
Org.nr: 556302-0733
Bolaget skall bedriva bensinrörelse samt gräventreprenad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Azlangården AB
Org.nr: 556968-6958
Bolaget ska bedriva gräv- och markarbeten samt utbildning och försäljning av specialsökhundar.
Bards Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556214-2371
Bolaget skall bedriva redovisning, administrativ konsult- verksamhet, fastighetsskötsel, snöröjning, byggnadsarbete, rivningsarbete samt bedriva verksamhet med hästar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bennab AB
Org.nr: 556766-1052
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner, fordon och bodar jämte därmed förenlig verksamhet.
Bo Gustavsson Konsult HB
Org.nr: 969660-0734
Utveckling och marknadsföring av dataprogram och därmed förenlig verksamhet.
Brogrund Entreprenad AB
Org.nr: 556854-2301
Föremålet för bolagets verksamhet är mark och anläggningsarbeten samt konsulttjänster inom området samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB
Org.nr: 556124-3238
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom gräv-, schakt- och transportbranschen. Handel med entreprenadmaskiner, motorfordon, grusmaterial, datorer, datatillbehör, tillbehör till entreprenadmaskiner och motorfo ...
BTRS I Örebro AB
Org.nr: 559001-5755
Bolaget skall bedriva verksamhet inom tak, bygg, anläggning samt liknande uppdrag inom denna bransch. Bolaget skall arbeta med konsultverksamhet inom denna bransch.
BUAB Bygg & Utveckling AB
Org.nr: 556905-2904
Aktiebolaget ska arbeta med byggrelaterade sysslor, så som husbyggnadsarbeten, markarbeten och utvecklingsarbeten i byggyrket.
Byggprojekt Olsson & Ström AB
Org.nr: 556727-3882
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet och projektledning inom byggnadsbranschen, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Christer Berggren Entreprenad AB
Org.nr: 556627-5359
Föremålet för bolagets verksamhet är maskin- och transport- entreprenader, uthyrning av entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Christer Stensson Entreprenad AB
Org.nr: 556919-4771
Föremålet för bolagets verksamhet är grävmaskinsarbeten med inriktning på järnvägen'uthyrning av arbetskraft samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Daniels Bygg & Schakt Service AB
Org.nr: 556923-3447
Föremålet för bolagets verksamhet är gräv- och schaktarbeten, husgrunder, avloppsanläggningar, stenläggning, byggnadsarbete, handel med värdepapper, handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
DemCom Demolition AB
Org.nr: 556588-1843
Bolaget ska bedriva schaktnings-, anläggnings-, rivnings-, demolerings-, återvinnings- och saneringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva fastighetsförvaltning och tillhandahålla mark för ...
DemCom LODAB Holding AB
Org.nr: 556794-5547
Bolaget skall direkt eller indirekt via andra bolag bedriva schaktnings-, anläggnings-, rivnings-, demolerings- och saneringsarbeten, vattenbilning, handel med stål- och metall- skrot, fastighetsförvaltning samt därmed f ...
EDC Consulting AB
Org.nr: 559006-8176
Konsultverksamhet avseende elkonstruktion, el-design, utbildning, energirådgivning, besiktning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom el- och fiberinstallation, reparation, uthyrning oc ...
Engmans Montage AB
Org.nr: 556911-2583
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom ventilation, luftbehandling, energi- och miljöutredningar. Byggnadsarbete. Markentreprenadsarbete. Äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdep ...
Entreprenadbolaget i Närke AB
Org.nr: 559024-6806
Aktiebolaget ska utföra bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, bedriva uthyrning av fordon och maskiner samt konsultverksamhet inom företagsledning, äga och förvalta samt bedriva handel med fastigheter och annan lös ...
ERP AB
Org.nr: 556966-8956
Föremålet för bolagets verksamhet är mark- och byggentreprenad och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva personaluthyrning inom mark- och byggnadsbranschen samt försäljning av däckmaterial till offshorein ...
Fennhagen Projektledning & kommunikation AB
Org.nr: 556906-3075
Bolaget ska arbeta med media och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.