Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rengöring av byggnader i Örebro

AB Miljö & Energiservice Lars Olofsson
Org.nr: 556338-8601
Bolaget skall bedriva konsultationer för entreprenadverksamhet inom energi och miljösektorn och därmed förenlig verksamhet.
DemCom Demolition AB
Org.nr: 556588-1843
Bolaget ska bedriva schaktnings-, anläggnings-, rivnings-, demolerings-, återvinnings- och saneringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva fastighetsförvaltning och tillhandahålla mark för ...
Fasad & Bygg i Närke HB
Org.nr: 969771-5093
Företaget ska utföra fasad och byggtjänster.
Ocab Närke AB
Org.nr: 556724-9668
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva sanering av brandskador och vattenskador, sanering av klotter, fastighetsreparationer, golvslipning, uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet§
Skadeförebyggaren i Örebro AB
Org.nr: 556622-8150
Bolaget skall bedriva skadedjursbekämpning, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Skadeteknik Sverige AB
Org.nr: 556797-9835
Bolaget ska bedriva saneringsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva handel med och förvaltning av aktier och värdepapper samt äga och förvalta fast egendom.
Solrent HB
Org.nr: 916459-4443
Fastighetskonsult, fastighetsskötsel, fönsterputs, värdepappershandel, utveckling av hälsopreparat.
ToLa Konsult AB
Org.nr: 556998-2746
Aktiebolaget ska utföra fuktskadeutredningar, fuktmätningar och radonsanering, bedriva därtill hörande uthyrnings- och konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Vått & Torrt Fuktskadeservice, Örebro HB
Org.nr: 916577-6874
Torkning och sanering av fukt-, mögel- och vattenskador. Uthyrning, konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Örebro Fönsterputs AB
Org.nr: 556833-3958
Bolaget ska bedriva verksamhet inom området för fönsterputs, städtjänster och fasadtvätt samt därmed förenlig verksamhet.