Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Örebro

BTRS I Örebro AB
Org.nr: 559001-5755
Bolaget skall bedriva verksamhet inom tak, bygg, anläggning samt liknande uppdrag inom denna bransch. Bolaget skall arbeta med konsultverksamhet inom denna bransch.
DemCom Demolition AB
Org.nr: 556588-1843
Bolaget ska bedriva schaktnings-, anläggnings-, rivnings-, demolerings-, återvinnings- och saneringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva fastighetsförvaltning och tillhandahålla mark för ...
Svensk Kvalitetssanering AB
Org.nr: 556757-4636
Bolaget ska bedriva miljösanering, inventering- och konsultation avseende fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Örebro Bygg & Sanering AB
Org.nr: 556333-0561
Bolaget skall bedriva omfattande byggnadsreparation, asbest- sanering och därmed förenlig verksamhet.
Örebro Hyresmaskiner AB
Org.nr: 556643-8130
Bolaget skall bedriva verksamhet omfattande byggnadsreparation, asbestsanering samt uthyrning, försäljning och reparationer av bygg- och anläggningsmaskiner och därmed förenlig verksamhet.