Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CQ Marketing Research AB

"Bolaget ska leverera affärsinformation och därmed förenlig verksamhet, samt erbjuda tjänster för informationshantering och affärsutveckling, däribland systemutveckling, samt äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556539-4722
Företagsform: Aktiebolag