Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Vallentuna

AB Wiman System Integration
Org.nr: 556581-8985
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet innefattande projektledning, systemutveckling, utbildning, service, support, handel med dataprodukter, handel, tillverkning och utveckling samt import och export av presentarti ...
CQ Marketing Research AB
Org.nr: 556539-4722
Bolaget ska leverera affärsinformation och därmed förenlig verksamhet, samt erbjuda tjänster för informationshantering och affärsutveckling, däribland systemutveckling, samt äga och förvalta lös och fast egendom samt bed ...
Eisnet AB
Org.nr: 556636-4120
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom it och säkerhet såsom systemutveckling, systemintegration och systemimplementation, konsultverksamhet inom psykologi, antrozoologi och etologi såsom organisation, handledning, ...
Exertec AB
Org.nr: 556853-8572
Bolaget verksamhet är att, direkt eller indirekt via samarbetsbolag, tillhandahålla konsulttjänster inom data- och informationsteknologi, såsom programutveckling, systemutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling o ...
FarPoint Consulting AB
Org.nr: 556591-3539
Bolaget skall -bedriva konsultverksamhet och systemutveckling av data och multimedia inom företagsledning, administration, ekonomi, försäljning, utbildning, studioteknik och musik. -bedriva systemutveckling av kommunik ...
Fartrand AB
Org.nr: 556646-8731
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen, främst inom systemutveckling och digital mediaproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gavatum KB
Org.nr: 916616-0300
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet ekonomi och systemutveckling av Internet och databasapplikationer och därmed förenlig verksamhet.
IType-konsult AB
Org.nr: 556565-2095
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-området, såsom projektledning, systemutveckling och programutveckling, inköp och försäljning av hårdvaror, programvaror och nätverk, samt annan därmed förenlig verksamhet.
JFL Consulting AB
Org.nr: 556976-9853
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT såsom arkitektur, systemutveckling, projektledning, förändringsledning, test, förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Largus IT-Konsult Kommanditbolag
Org.nr: 969657-4467
Konsultverksamhet inom IT-området. såsom projektering, systemutveckling pch programkonstruktion, inköp och försäljning av hårdvaror, programvaror och nätverk samt annan härmed jämförlig verksamhet.
Lidali AB
Org.nr: 556770-0538
Bolaget skall bedriva fotografering, design, programmering, sökmotoroptimering, webhosting och systemutveckling av webbaserade applikationer och hemsidor, design av trycksaker, konsulterande verksamhet inom nämnda verksa ...
Lundkvist Datakonsult Handelsbolag
Org.nr: 969685-0461
Projektledning, uppdragsledning samt utredningar inom systemutveckling och systemförvaltning.
Mats Ekstedt Invest AB
Org.nr: 556388-5044
Aktiebolagets verksamhet skall vara att -köpa, äga, förvalta och sälja fast egendom, inkl. konsult- och förmedlingsverksamhet -handla med lös egendom - bl.a. bilar, bostadsrätter, fartygsut rustning, fritidsbåtar och var ...
Solvisia AB
Org.nr: 556931-5277
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen med inriktning på systemutveckling av programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva verksamhet inom textil design, textil produktion, söm ...
Ståhlnacke Konsult AB
Org.nr: 556879-0397
Konsulttjänster inom systemutveckling
Systematix AB
Org.nr: 556609-1392
Bolaget ska bedriva konsultation och försäljning inom områdena systemutveckling, systemintegration samt idka därmed förenlig verksamhet.