Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Vallentuna

Aperiens AB
Org.nr: 556783-3545
Aktiebolaget ska ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom reklam, marknadsföring,'kommunikationinformation, teknik- och affärsutveckling. Bolaget kommer även att vara verksamt som författare samt bokförlag, prod ...
BGA Management AB
Org.nr: 556895-5610
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom media och affärsutveckling, utbildning, skogsvård och därmed förenlig verksamhet.
Blåisen ord och utbildning HB
Org.nr: 969624-1679
Utbildnings och skrivuppdrag samt konsultuppdrag inom utbildningsområdet och inom områdena affärsutveckling, informationsteknik och informationssystem.
CQ Marketing Research AB
Org.nr: 556539-4722
Bolaget ska leverera affärsinformation och därmed förenlig verksamhet, samt erbjuda tjänster för informationshantering och affärsutveckling, däribland systemutveckling, samt äga och förvalta lös och fast egendom samt bed ...
Dhejne Lapsa Konsulter HB
Org.nr: 916509-0805
Organisationskonsulting och affärsutveckling. Tolkning och översättning samt arrangemang av studieresor i Sverige och Baltikum. Fotografering och bildbehandling. Musikuppförande vid sammankomster - bröllop, begravningar ...
eCRM Lidman AB
Org.nr: 556645-9573
Bolaget skall bedriva strategisk rådgivning samt konsultverksamhet och utbildning inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, i syfte att, med hjälp av informationsteknologi, utveckla och effektivisera hanteringe ...
FE3 Konsult AB
Org.nr: 556840-1110
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, finansiering, management och affärsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Frodab Företagsutveckling AB
Org.nr: 556240-3575
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende projektledning inom gruv och bergshantering, affärsutveckling som avser data och elektronikbranschen samt konsulting inom dessa områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HICECON AB
Org.nr: 556966-4229
Företaget ska vara resurs inom affärsutveckling och operativ försäljning, rådgivning inom strategisk försäljning och affärsmannaskap, styrelseuppdrag för små företag, uthyrning av försäljningschef.
J P Affärsutveckling AB
Org.nr: 559029-8187
Konsulttjänster med inriktning på rådgivning, analyser, verksamhetsutveckling och IT- stöd. Inriktning på : Behovsanalyser, främst avseende ekonomiprocesser, standardsystem för ekonomi, planering- och uppföljning, inköp, ...
KARMA UTVECKLING KB
Org.nr: 916610-3714
UTBILDNINGS- OCH KONSULTVERKSAMHET SAMT LÄROMEDELSPRODUKTION MED INRIKTNING MOT ADMINISTRATION PLANERING OCH MARKNADSFÖRING, UPPFINNINGSVERKSAMHET OCH AFFÄRSUTVECKLING, FÖRVALTNING AV *FORTS*
Lindahl Trade and Consulting Vallentuna AB
Org.nr: 556255-5630
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet mot verkstadsindustrin med inriktning på företagsledning, affärsutveckling och struktur frågor samt inom denna bransch bedriva handel med idéer, produkt er, produktionskapaciteter ...
Lovelyday AB
Org.nr: 556801-3287
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på varumärkes-och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
MarineLand Mäklarbyrå AB
Org.nr: 556119-6733
Aktiebolaget ska bedriva handel samt in- och uthyrning avseende utrustning för databehandling och transport, rådgivning avseende företagsutveckling såsom räkenskapsanalys, rekonstruktion och affärsutveckling i verksamhet ...
Mededge AB
Org.nr: 556733-6911
Bolaget ska leverera högkvalitativa tjänster inom konsulting, affärsutveckling, kommunikation, utbildning, event, samt handel med aktier, värdepapper och råvaror, ägande av företag och verksamheter, investering i utveckl ...
MG 4 Consulting AB
Org.nr: 556832-8321
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom ledarskap och affärer, marknadsföring och marknadskommunikation, såsom marknadsförings- och kommunikationsmaterial, utbildningar, utgivning av publikationer såsom ...
Oskar Johansson Management AB
Org.nr: 556890-0566
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom media och affärsutveckling, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
RichZone AB
Org.nr: 556983-7429
Bolaget skall erbjuda konsultativa ledarskapstjänster inom affärsutveckling, produktledning, programledning, projektledning, samt där tillhörande utbildnings- kursverksamhet, företrädesvis gentemot ägarledda företag, sam ...
Scandinavian Management Lab AB
Org.nr: 556666-3489
Bolaget skall dels bedriva konsultverksamhet och utbildning inom affärsutveckling, media, kommunikation, ledarskap och organisation, dels vara verksamt inom import, export och försäljning av livsmedel, kläder och konsumt ...
SIBD AB
Org.nr: 556739-6048
Bolaget skall bedriva internationell affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.