Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Vallentuna

AB Better Business World Wide, Sweden
Org.nr: 556523-0157
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tjänsteföretag, med marknadsundersökningar, kundklubbar, kundvård och relationsmarknadsföring, publicering och utgivning av böcker samt handel med värdepapper, ävensom idka dä ...
AB Bättre Affärer, Stockholm
Org.nr: 556782-3603
Bolaget ska bedriva kvalitetsmätningar och marknadsundersökningar, prisutdelningar, seminarier och konsultverksamhet för att förbättra service och kvalitet för tjänsteföretag, anlitas för styrelseuppdrag samt publicera o ...
Advaco AB
Org.nr: 556861-5396
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning, marknadsundersökningar, information, layout, bildhantering, design av websidor samt därmed förenlig verksamhet.
CQ Marketing Research AB
Org.nr: 556539-4722
Bolaget ska leverera affärsinformation och därmed förenlig verksamhet, samt erbjuda tjänster för informationshantering och affärsutveckling, däribland systemutveckling, samt äga och förvalta lös och fast egendom samt bed ...
En liten byrå med fem lådor AB
Org.nr: 556760-5117
Bolaget skall bedriva PR och kommunikationsprojekt, reklam om marknadsundersökningar, events, projektledning, entreprenörskaps- projekt, fotografering, filmproduktion, digital produktion, journalistik, trycksaks- och bok ...
Handelsbolaget Better Business Enterprices Stockholm
Org.nr: 969632-9706
Konsultverksamhet för bättre affärer i Sverige och utomlands, som marknadsundersökningar, marknadsföring, rekrytering, utbildning, resultatförbättrande åtgärder, kalkyler, lönsamhetsanalyser, utformning och underhåll av ...
HBet Säljservice för Bättre Affärer, Stockholm
Org.nr: 969643-3599
Konsultverksamhet inom tjänsteföretag med marknadsundersökningar, kundklubbar, kundvård och relationsmarknadsföring samt handel med värdepapper.
Imaginary Life AB
Org.nr: 556782-6044
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva en ny typ av produktutveckling. Bolaget säljer omvärldsanalys och innovations- processer som genererar integrerade design- och marknads- föringskoncept. Bolaget integrerar ...
Upstain AB
Org.nr: 556973-6043
Företaget ska bedriva verksamhet inom online marknadsförings- tjänster, konsultation inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.