Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Better Business World Wide, Sweden

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tjänsteföretag, med marknadsundersökningar, kundklubbar, kundvård och relationsmarknadsföring, publicering och utgivning av böcker samt handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Böcker - Konsult - Marknadsundersökningar
Org.nr: 556523-0157
Företagsform: Aktiebolag