Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Vallentuna

3V Sales Focus AB
Org.nr: 556886-0745
Bolaget skall bedriva projektledning och försäljning av tjänster och lösningar inom telekommunikation samt erbjuda personal för sälj- och eventuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
4I Sweden AB
Org.nr: 556738-9324
Bolaget skall bedriva innovations- och marknadsföringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
A & B CONSULTING AB
Org.nr: 556893-6347
Konsulttjänster inom IT såsom projektledning, försäljning, utbildning samt upphandlingsstöd och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av produkter inom data- och informationsområdet. Hantverksarbeten, byggnadssnickeria ...
A-Tech Bjerring Data AB
Org.nr: 556621-1339
Bolaget skall bedriva datagravyrverksamhet, detaljistförsäljning av reklam- och presentartiklar. Vidare idka datorförsäljning i detaljistledet samt datakonsultverksamhet avseende nätverk och övrig teknisk service. Byggve ...
AB Backryd Konsult
Org.nr: 556148-8064
Bolaget ska bedriva verksamhet inom data, strategisk kommunikation och musikproduktion. Bolaget ska bedriva verksamhet inom organisationsuteckling och ekonomitjänster. Bolaget ska bedriva handel med alla slag av värdepap ...
AB Better Business World Wide, Sweden
Org.nr: 556523-0157
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tjänsteföretag, med marknadsundersökningar, kundklubbar, kundvård och relationsmarknadsföring, publicering och utgivning av böcker samt handel med värdepapper, ävensom idka dä ...
AB Bättre Affärer, Stockholm
Org.nr: 556782-3603
Bolaget ska bedriva kvalitetsmätningar och marknadsundersökningar, prisutdelningar, seminarier och konsultverksamhet för att förbättra service och kvalitet för tjänsteföretag, anlitas för styrelseuppdrag samt publicera o ...
Accomp i Stockholm AB
Org.nr: 559004-3104
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och konsultation inom management samt handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Adaktus Revision Konsult AB
Org.nr: 556421-3931
Föremålet för bolagets verksamhet är tjänster och konsultationer inom redovisning, juridik, skatter, revision, bygg, trädgård, catering, restaurang, hästverksamhet samt förvaltning och handel med fast egendom och förvalt ...
ADDENDUM KONSULT AB
Org.nr: 556414-5786
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i personalutveckling och organisationsutveckling vid mindre företag, förvaltningar och organisationer samt bedriva telemarketing för uppdragsgivare i de nordiska länderna.
Adisi consulting AB
Org.nr: 556838-3367
Företaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom områdena ekonomi, administration, organisationsutveckling samt kommunikation och marknadsföring.
Adlivankin & Partners AB
Org.nr: 556780-6616
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom handel med förfrågnings- och offertunderlag via internet, mark- och exploateringsarbeten, äga och förvalta fast och lös egendon samt därmed förenlig ...
Advaco AB
Org.nr: 556861-5396
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning, marknadsundersökningar, information, layout, bildhantering, design av websidor samt därmed förenlig verksamhet.
Advance Consulting Sweden AB
Org.nr: 556932-2950
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot affärs-, marknads- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Aeromatch Sweden AB
Org.nr: 556933-1761
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster för flygbolag vad gäller passagerar- och bagageprocedurer, processer, logistik och datasystem. Belysningsarmaturdesign, möbeldesign samt verktygs- och utrustningsdesig ...
Affirmato Realty AB
Org.nr: 556957-9039
Bolagets skall bedriva yrkesmässig förmedling och uthyrning av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet och arrenderätter samt bedriva fastigh ...
Agneta Sellgren leg. psykolog
Org.nr: 611022-XXXX
Psykoterapi, psykologutredningar och psykologisk rådgivning.
AJC Engineering AB
Org.nr: 556925-9004
Bolaget kommer att ägna sig åt teknisk konsultation och kvalitetskontroll, främst inom fordonsindustrin. Kommer även att jobba med fastighetsförvaltning.
AJE Electronics AB
Org.nr: 556888-3648
Utvecklingsverksamhet inom IT med inriktning elektronik, inbyggda system, mjukvara, styr- och reglerteknik, främst på konsultbasis, samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Lindblad Consulting AB
Org.nr: 556942-1406
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, organisationsutveckling, interimsuppdrag som chef och förändringsledare oavsett bransch. Företaget ska även bedriva verksamhet inom konstnärligt och litterärt skapa ...