Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitekt Laila Strunke AB

"Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet med inriktning på om- och nybyggnation, inredning, formgivning och projektledning. Konsultverksamhet med inriktning på rådgivning, utbildning, information och verksamhetsplanering inom arkitektur, marknadsföring och organisationsutveckling. Tolk- och reseverksamhet med inriktning på Lettland och därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Formgivning - Information - Inredning - Marknadsföring - Nybyggnation - Rådgivning - Tolk
Org.nr: 556499-5602
Företagsform: Aktiebolag