Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Stockholm

2 Partners AB
Org.nr: 556548-3707
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, reklamverksamhet, presentationsmaterial, reklamartiklar, layout, formgivning, konsthantverk, kampanjer, handel med produkter som vänder sig till sällskapsdjur, ...
2408 Design HB
Org.nr: 916511-4571
Bolaget ska bedriva grafisk formgivning och design främst inom kommunikation, funktionsgrafik, illustrationer samt foto och film. Konsultservice som avser konsultation och utveckling av olika tjänster inom kommunikation ...
24HR Malmö AB
Org.nr: 556807-1830
Bolaget ska bedriva formgivning, utveckling och produktion inom interaktiva medier (exempelvis internetbaserade kampanjer, spel och webbplatser). Bolaget kommer även att arbeta med videoproduktion och trycksaker.
3dO arkitekter AB
Org.nr: 556393-4123
Bolaget skall som föremål för sin verksamhet ha arkitektarbete samt fastighetsutveckling , stadsplanering, design'formgivning samt försäljning därav, utställningsverksamhet, scenografi, och därmed förenlig verksamhet.
A & E Design AB
Org.nr: 556168-9562
Bolaget skall idka formgivning, industriell design och exploatering av uppfinningar jämte därmed förenlig verksamhet.
A & J Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB
Org.nr: 556451-9881
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet, nationellt och internationellt, i landskapsarkitektur och formgivning, framställning av litteratur avseende konst, arkitektur, landskapsarkitektur samt därmed förenlig verksa ...
A and A Kungsten AB
Org.nr: 556963-8348
Aktiebolaget ska bedriva arkitekt- och inredningsdesignverksamhet, samordna och genomföra utbildningsprogram i Sverige och utomlands inom områdena arkitektur och inredningsdesign samt företagsledning och affärsutveckling ...
A Haglund Grafisk Form AB
Org.nr: 556564-7897
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning av tidningar, trycksaker och hemsidor samt därmed förenlig verksamhet.
A Pretty Different Factory AB
Org.nr: 556886-3186
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom ramen för reklamproduktion, webbutveckling, grafisk formgivning, eventproduktion, projektledning, byggarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
A Wiking Company AB
Org.nr: 556400-1674
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med grafisk framställning, formgivning, bildbyråverksamhet och handel med reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva försäljning och distributi ...
A4 Text & Form AB
Org.nr: 556310-9320
Bolaget skall bedriva formgivning av tidningar, tidskrifter och böcker, produktion av text och bild samt import av företrädesvis lädervaror och reklamartiklar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Agneta Pettersson
Org.nr: 556623-9215
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur, design och utbildning. Formgivning, produktion och försäljning av inrednings- och industriprodukter samt därtill hörande konst- närlig verksamhet. Produktion av te ...
AB Edward Blom & Co
Org.nr: 556913-6590
Journalistik, inklusive research, reportage, intervjuer och pressfotografi. Redaktörsuppdrag, översättning och textbearbetning. TV-, film-, radio- och textproduktion. Föredrag, undervisning, moderators- och konferenciers ...
AB Elisabet Elfström
Org.nr: 556862-0438
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom landskapsarkitektur och formgivning avseende undervisning, utredning och projektering, produktutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta f ...
AB Heymann & Kuhlmann
Org.nr: 556896-5700
Aktiebolaget ska bedriva en guld och silversmedsateljé. Verksamheten omfattar inköp, tillverkning och försäljning av smycken, silvervaror och korpusarbeten såsom kannor, brudkronor, bestick och dylikt. Restaurering av ga ...
AB Kreativating
Org.nr: 556710-1661
Föremålet för bolagets verksamhet är lägenhetsutrhyrning, korttidsboende med inritning på turism Hälsingland. Boendet skall utvecklas med avstamp i lokalt hantverksmässigt, kulturhistoriskt och kulturellt ursprung med in ...
Absorbera AB
Org.nr: 556495-4542
Bolaget skall idka fotografisk verksamhet, grafisk formgivning, marknadsföring inom huvudsakligen skivindustrin men även marknadsföring inom andra branscher. Handel med konst, konsultverksamhet inom kulturfrågor, äga och ...
Acaciagruppen EF
Org.nr: 769607-9362
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att såsom anställda i föreningen bedriva konsultverksamhet inom utbildning, organisationsutveckling, ledarskap, nätverksbyggande, grafisk for ...
Actiontotal AB
Org.nr: 556769-6850
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom formgivning, kommunikation, koncept och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag.
Affärsforum pcf AB
Org.nr: 556527-3256
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning, affärs- och verksamhetsutveckling, marknadsföring, försäljning, ekonomi, design, formgivning, friskvård, personlig hälsa, organisations- och personalutvec ...