Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Boax Service AB

"Bolaget skall bedriva mindre entreprenader och service & underhåll av el-,styr-och regler, rör, kyla, värme, larm samt ventilationsanläggningar. Bolaget skall utföra teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning av förvaltning av fastigheter samt bedriva värdepappersrörelse.Bolaget skall bedriva konsultationer inom el, styr- och regler, ventilation, rör, kyla, värme, larm, fastighetsförvaltning, ekonomi, miljö, energi, hälsa, omsorg och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva försäljning av produkter inom ovan nämnda verksamhetsområden."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Larm - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556475-3209
Företagsform: Aktiebolag