Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Stockholm

AB Wellibo
Org.nr: 556989-2333
Aktiebolagets verksamhet ska omfatta utveckling, produktion och försäljning av hård- och mjukvara inom fastighetsautomation, bolaget ska även bedriva inköp och försäljning av produkter relaterade till det smarta hemmet s ...
Beijer Industriutveckling ventilation AB
Org.nr: 556804-4159
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, såsom aktier och andra värdepapper och fordringar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Boax Service AB
Org.nr: 556475-3209
Bolaget skall bedriva mindre entreprenader och service & underhåll av el-,styr-och regler, rör, kyla, värme, larm samt ventilationsanläggningar. Bolaget skall utföra teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning av fö ...
Bolindo Group AB
Org.nr: 556969-2428
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom värme, ventilation och sanitet (VVS) företrädesvis genom e- handel över internet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BrainHeart Energy Services AB
Org.nr: 559016-6186
Bolaget ska utveckla IT-baserade system för mätning, övervakning och styrning av installationer för försörjning av energi, ventilation och vatten och därmed förenlig verksamhet.
Carl Colar AB
Org.nr: 556450-2630
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ventilation och bygg- branschen, dykeri samt inköp och försäljning av skog ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carl D Sverige AB
Org.nr: 556671-7434
Bolaget ska utföra arbeten, produktion, konsulttjänster och idka handel främst inom områdena fastigheter, bygg, VVS, ventilation, el, styr och regler, energi, handikapphjälpmedel, bilar, konst och mattor samt import och ...
Chipco AB
Org.nr: 556650-4360
Bolaget skall bedriva fastighetsservice, ventilation, rörmokeri, personaluthyrning inom tung transport, kran och övriga bymaskiner, sopsortering, återvinning, lokalvård, tävlingsverksamhet och avel med hästar, handel med ...
CJ TECHNOLOGY HB
Org.nr: 969768-1279
Bolaget ska utveckla samt sälja styrkort, timerkort, automatikort (kretskort) samt kringkomponenter för dessa kort. Främst inom larm-, passage-, cctv- och brandmarknaden men även till vvs-, ventilation och elmarknaden.
Comlog AB
Org.nr: 556248-9970
Bolagets verksamhet ska bestå av att direkt eller genom delägarskap i andra bolag bedriva industriell verksamhet inom ventilation och luftrening och därmed förenlig verksamhet.
CondiVent AB
Org.nr: 556831-8298
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ventilation, luft- behandling, rivningsarbeten, isoleringsarbeten, inredningar, renoveringar, byggstädning, datatjänster, turism och därmed förenlig verksamhet.
Danvikstull Trading AB
Org.nr: 556590-7416
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom livsmedel och restaurang, handel med hushållsmaskiner, kläder, skor och porslin, handel inom databranschen och ventilation, import och export inom nämnda områden, restaurangv ...
DIICON Air Tech AB
Org.nr: 556511-8956
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, försäljning, installation och underhåll inom lufthygien och ventilation samt ekonomisk konsultation inom verksamhetsstyrning (kontrollverksamhet).
Dufberg Ventilation AB
Org.nr: 559006-4423
Bolaget ska bedriva ventilationsarbeten, såsom installation, reparation, service, fastighetsteknik, fastighetsservice och annan konsultverksamhet inom trädfällning och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
EDIFICATOR Ventilation i Stockholm HB
Org.nr: 969627-8937
Ventilations- och plåtarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Exengo Installationskonsult AB
Org.nr: 556862-9959
Bolaget ska bedriva installationskonsultverksamhet inom el, rör, ventilation, miljö och energi samt därmed förenlig verksamhet.
Fuxia Allfix och Städ AB
Org.nr: 556988-1617
Aktiebolaget ska bedriva konstultverksamhet och personaluthyrning inom ventilation och isolering samt ny och ombyggnader av bostadshus och andra byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
Golvbolaget Stockholm AB
Org.nr: 556471-2270
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med försäljnings-entreprenad och konsult'projekteringsverksamhet inom områdena installationsgolv, kyla och ventilation (klimatsystem), samt därtill förenlig verksamhet.
H.A.L.E. Ventilation AB
Org.nr: 556775-7108
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet och service inom ventilationsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Hiensch Engineering AB
Org.nr: 556246-8107
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området för luftkonditionering, värme, ventilation, reglering, sanitära transporter, elektriska installationer och energibesparing med avseende på såväl nya som befintliga anl ...