Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Stockholm

360 IT Sverige AB
Org.nr: 556594-4252
Bolaget skall bedriva försäljning samt underhåll av datasystem, konsultverksamhet främst rådgivning inom IT-området äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
42 Scandinavia AB
Org.nr: 556827-3204
1. Tillverkning och försäljning av programvara. 2. Utbildning i försäljning och marknadsföring av programvara. 3. Framtagning och underhåll av websiter för olika ändamål inom den privata sektorn. 4. Försäljning av olika ...
69:ans spel & tobak AB
Org.nr: 556876-4731
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med tobaksvaror, tidningar, spel, livsmedel, receptfria läkemedel, serviceprodukter, import av handelsvaror, byggkonsultation, fastighetsförvaltning med därtill hör ...
AB Murphygroup
Org.nr: 556964-3751
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, fastighetstekniska installationer, besiktningar, drift, underhåll och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även driva handel med data, tele, larm, optisk fiber och idka ...
AB Svenska Hästhem
Org.nr: 556590-3068
Bolaget ska bedriva inackordering, underhåll och skötsel av framför allt hästar och hundar som tjänstgjort i allmänhetens nytta och intresse, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Transitio
Org.nr: 556033-1984
Bolaget ska på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spår ...
ACME AB
Org.nr: 556406-8236
Bolaget skall bedriva ventilationsunderhåll, mekaniskt underhåll samt bedriva personaluthyrning. Bolaget skall även bedriva bilreparationer och fotoverksamhet, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig ...
Actuaria KB
Org.nr: 969652-9651
Tillhandahålla professionella IT-tjänster till små och medelstora företag som saknar egen IT-kompetens, vidare, försäljning av kompletta arbetsstationer och nätverk i kombination med installation och underhåll till små f ...
Adimo Solutions AB
Org.nr: 556722-5601
Bolaget skall bedriva mjukvaruutveckling och försäljning, artdirection, affärsutveckling, copywriting, marknadsföring samt drift och underhåll av egna och kundbeställda produktioner för webb och mobiltelefoner samt därme ...
Adostra AB
Org.nr: 559023-6013
Bolaget ska bedriva forskning, utbildning, utveckling, tillverkning, köp, försäljning, underhåll, reparation och uthyrning av mjukvara, elektroniska och elektromekaniska produkter samt därtill hörande utrustning inom inf ...
AFO Entreprenader Holding AB
Org.nr: 556935-1256
Bolaget skall bedriva byggverksamhet såväl nybyggen som renoveringar samt underhåll av fastigheter, främst kommersiella fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aggreko Sweden AB
Org.nr: 559019-4055
Företagets verksamhet ska inkludera uthyrning av utrustning för tillfällig kraftgenerering, temperaturkontroll och fuktreglering samt uthyrning eller försäljning av utrustning som krävs för verksamheten. Företaget kan oc ...
Airline Support Sweden AB
Org.nr: 556493-2621
Bolaget skall utföra tillsynsverksamhet, underhåll och reparationer av luftfartyg, försäljning av luftfartygsmateriel, flyguppdrag samt konsultverksamhet inom luftfarten. Bolaget skall även äga, förvalta, reparera och ut ...
AB Recur Finans
Org.nr: 556446-3072
Bolaget skall - utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1973:76) om kreditaktiebolag - med syftet att på lång sikt avveckla bolagets tillgångar, 1. Lämna eller förmedla krediter eller ikläda s ...
Aktiebolaget L M Ericsson Finans
Org.nr: 556008-8550
Bolaget skall inom och utom Sverige bedriva finansieringsverksamhet, dirket eller genom dotterbolag, genom att mot dotterbolag eller intressebolag till Telefonaktiebolaget LM Ericson och mot kunder till sådana bolag. 1. ...
Aktiebolaget Linhult & Jonsdotter
Org.nr: 556584-1920
Föremålet för bolagets verksamhet är ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg och båtar, konferens- och fritidscharter, samt produktion och försäljning av keramik och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Lussi Produktion
Org.nr: 556947-4603
Bolaget ska bedriva all sorts verksamhet, såsom nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnad samt underhåll. Denna verksamhet omfattar även fordon. Bolaget ska även verka för scenkonst. Bolaget ska därutöver verka för s ...
Aktiebolaget Stockholms Centraloptik
Org.nr: 556624-6988
Bolaget ska driva butikshandel med glasögon, kontaktlinser, andra optiska artiklar och ur samt bedriva utveckling, service och underhåll av hårdvara, mjukvara och mätinstrument, samt därmed förenlig verksamhet.
Alfast AB
Org.nr: 556912-0768
Bolaget ska arbeta i huvudsak med underhåll av fastigheter och olika utemiljöer, äga och förvalta fastigheter samt bedriva djurhållning, utföra mark- och grundarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Altrusoft AB
Org.nr: 556721-3532
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling, expertkonsulting samt utveckling, drift och underhåll av informationssystem baserade på öppen källkod.