Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ahlbergs Företagskonsult AB

"Bolaget skall bedriva redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer, granskning och revision av företag samt konsultverksamhet inom skatter, redovisning samt ekonomi. Dessutom skall företaget bedriva handel med värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556444-4114
Företagsform: Aktiebolag