Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Upplands väsby

A Hörnell Redovisning AB
Org.nr: 556883-1241
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
A. OCH G. PETTERSSON REDOVISNINGSBYRÅ HB
Org.nr: 916620-9255
BOKFÖRING, REDOVISNINGSHJÄLP OCH KONSULTATIV VERKSAMHET AVSEENDE SKATTEFRÅGOR
Acedelia AB
Org.nr: 556735-7966
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva måleri och byggnadsverksamhet och fastighetsservice, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Affärsekonomi Jeanette Isaksson AB
Org.nr: 556332-5389
Bolaget ska bedriva företagskonsultverksamhet, bokföring och redovisning
Ahlbergs Företagskonsult AB
Org.nr: 556444-4114
Bolaget skall bedriva redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer, granskning och revision av företag samt konsultverksamhet inom skatter, redovisning samt ekonomi. Dessutom skall företaget bedriva handel med v ...
Aktiebolaget Freke Detaljhandelskonsult
Org.nr: 556225-9050
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena detalj-handelsplanering och centrumledning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Planering Småföretagskonsult AB
Org.nr: 556546-4707
Bolaget skall bedriva redovisnings,-utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktivtrans Montage & Bygg AB
Org.nr: 556775-8593
Aktiebolaget ska bedriva montage av reklamskyltar, byggnadsarbeten, målningsarbeten, utföra transporter samt därmed förenlig verksamhet.
APLA Invest AB
Org.nr: 556236-1310
Bolaget skall bedriva redovisnings-, utbildnings- och konsult- verksamhet inom ekonomi, data och företagsledning, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arthuro Consulting AB
Org.nr: 556913-8604
Bolaget skall bedriva konsultationer, utbildning och projektledning inom IT och övriga projektledningstjänster och därmed förenlig verksamhet . Bolaget ska även bedriva fotografisk verksamhet och därmed förenlig verksamh ...
Bengt Mattsson i Upplands Väsby AB
Org.nr: 556773-9189
Bolaget ska bedriva investering i svenska och internationella företag, förvaltning av kapital och fastigheter, fastighets- förmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Bokföringskonsult Väsby AB
Org.nr: 556395-6159
Bolaget skall bedriva bokförings- och datatjänster samt därmed förenlig verksamhet.
CFM Finance & Consulting AB
Org.nr: 556832-0922
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och ekonomiska konsultationer, förvaltning fastigheter, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Comma Redovisning HB
Org.nr: 916609-6249
REDOVISNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET
Dabana Invest AB
Org.nr: 556703-7188
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, redovisning, bokslut, deklarationer, administrativa tjänster, göra investeringar i rörelser och bolag, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksam ...
DOKÅMA Redovisning KB
Org.nr: 969608-0614
Tillhandahålla redovisningstjänster till småföretag och ideella föreningar.
dunord revision AB
Org.nr: 556743-9012
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revision och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Easy Lean AB
Org.nr: 556979-3663
Konsultation inom företags redovisning, företagande ärende. Utföra bokföring, redovisning och översättningstjänster.
Ekonomibyrån TC AB
Org.nr: 556637-5613
Bolaget skall bedriva löpande redovisning, bokslut, deklarationer, datakonsultationer och övrig ekonomisk konsultation, äga och förvalta fastigheter, försäljning av reklam via reklamskylt, uthyrning av lägenheter samt ha ...
Enatus Consulting AB
Org.nr: 556928-5660
Bolaget skall erbjuda ekonomi-, management-, och systemtjänster (redovisning, controlling, rapportering, organisations- effektivisering, business intelligence) på konsultbasis samt därmed förenlig verksamhet.