Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Upplands väsby

A Hörnell Redovisning AB
Org.nr: 556883-1241
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Affärsekonomi Jeanette Isaksson AB
Org.nr: 556332-5389
Bolaget ska bedriva företagskonsultverksamhet, bokföring och redovisning
Ahlbergs Företagskonsult AB
Org.nr: 556444-4114
Bolaget skall bedriva redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer, granskning och revision av företag samt konsultverksamhet inom skatter, redovisning samt ekonomi. Dessutom skall företaget bedriva handel med v ...
Aktiv Planering Holding AB
Org.nr: 556539-7907
Bolaget skall - bedriva redovisning-, utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning. - förvalta fast och lös egendom. - ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BERT WALLIN EKONOMIA HB
Org.nr: 916635-5363
UPPDRAGSVERKSAMHET INOM ADMINISTRATION, REDOVISNING, SKATTER, AVTALS-, LÖNE- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Bravado AB
Org.nr: 556198-9616
Aktiebolaget ska bedriva löpande redovisning, bokslut, deklarationer och övrig ekonomisk konsultation, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Close Contact Consulting HB
Org.nr: 969602-6294
Konsultverksamhet inom revision, redovisning och ekonomi.
Comma Redovisning HB
Org.nr: 916609-6249
REDOVISNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET
Dabana Invest AB
Org.nr: 556703-7188
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, redovisning, bokslut, deklarationer, administrativa tjänster, göra investeringar i rörelser och bolag, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksam ...
DOKÅMA Redovisning KB
Org.nr: 969608-0614
Tillhandahålla redovisningstjänster till småföretag och ideella föreningar.
Easy Lean AB
Org.nr: 556979-3663
Konsultation inom företags redovisning, företagande ärende. Utföra bokföring, redovisning och översättningstjänster.
Ekonomibyrån TC AB
Org.nr: 556637-5613
Bolaget skall bedriva löpande redovisning, bokslut, deklarationer, datakonsultationer och övrig ekonomisk konsultation, äga och förvalta fastigheter, försäljning av reklam via reklamskylt, uthyrning av lägenheter samt ha ...
Enatus Consulting AB
Org.nr: 556928-5660
Bolaget skall erbjuda ekonomi-, management-, och systemtjänster (redovisning, controlling, rapportering, organisations- effektivisering, business intelligence) på konsultbasis samt därmed förenlig verksamhet.
Facienda ekonomi HB
Org.nr: 916632-9244
Ekonomitjänster till företag såsom redovisning, affärsutveckling. Handel med aktier och optioner.
FEKO Småföretagarservice HB
Org.nr: 969643-8648
Ekonomisk redovisning och rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Fresta Ekonomi AB
Org.nr: 556859-8527
Aktiebolaget ska bedriva löpande redovisning, bokslut, deklarationer, datakonsultationer och övrig ekonomisk konsultation, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
H.E.M Konsult Sthlm AB
Org.nr: 556857-6697
Bolaget ska bedriva företagsekonomisk redovisning, fastighetsekonomisk rådgivning, fastighetsteknisk rådgivning, fastighetsförvaltning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Olsson Redovisning AB
Org.nr: 556271-8683
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
HBR Bokföring & Redovisning HB
Org.nr: 969745-2762
Bokföring och redovisning, ekonomi, konsultverksamhet inom bokföring och skatteregler på ryska, polska och arabiska, skatterådgivning, administration, löner. Design av hemsidor, loggoframtagning.
HELE EL AB
Org.nr: 556574-2326
Bolaget ska bedriva elinstallationer samt försäljning av elmaterial, butikshandel med inriktning mot konfektion och inredning samt konsultationer inom inredning, tillhandahålla tjänster inom vårdsektorn, ekonomisk rådgiv ...