Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HELE EL AB

"Bolaget ska bedriva elinstallationer samt försäljning av elmaterial, butikshandel med inriktning mot konfektion och inredning samt konsultationer inom inredning, tillhandahålla tjänster inom vårdsektorn, ekonomisk rådgivning och redovisning samt handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Inredning - Konsult - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556574-2326
Företagsform: Aktiebolag