Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Upplands väsby

88 INVEST AB
Org.nr: 559022-8952
Bolaget ska bedriva konsulttjänster och försäljning inom IT, internet och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
A E PROMOTION I VÄSBY AB
Org.nr: 556287-1557
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena för AV-hjälpmedel och kontorsprodukter. Idka uthyrning av ovan nämnda produkter samt lokaler, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom ...
AB IT Konsulten Per Åke Johnsson
Org.nr: 556544-6258
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom IT-området i form av programmerings-, systemerings samt projektledaruppdrag. Bolaget ska även förmedla konsulttjänster samt svara för egen program ...
ACKE IT AB
Org.nr: 556890-2109
Bolaget ska utveckla, implementera, sälja mjukvara och konsult- tjänster inom IT samt management, handla med fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aerosafe 1 AB
Org.nr: 556844-0571
Konsult och projektledning inom flyg, IT och fastighetsbranchen. Utveckling och framtagande av inovationer. Utbildning och framtagande av läromedel.
Affärsutvecklingscentrum AUC AB
Org.nr: 556473-3557
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom managementområdet och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Curt Waller
Org.nr: 556151-2905
Bolaget skall utföra administrativ konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Planering Småföretagskonsult AB
Org.nr: 556546-4707
Bolaget skall bedriva redovisnings,-utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alf Arne Consulting AB
Org.nr: 556834-6422
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning.
AlfaMare Konsult HB
Org.nr: 969685-4174
Konsultverksamhet avseende metodutveckling, handledning och utbildning inom socialtjänsten och liknande verksamhet. Konsultverksamhet avseende metodutveckling, handledning och utbildning inom resebranschen och liknande v ...
Allododo AB
Org.nr: 556924-8254
Utbildning, rådgivning och konsultverksamhet inom affärsutveckling.
Altam Viam AB
Org.nr: 556935-0019
Bolaget ska bedriva försäljning av förvaltningstjänster av fast egendom, aktier och bolagsandelar samt därmed förenlig verksamhet.
Anatomen Anna Canter AB
Org.nr: 556843-5670
Aktiebolaget ska bedriva coachning, ledarskap, utbildningar, föreläsningar, konsultverksamhet inom nämnda områden.
Anders Dahlbeck VVS-Konsulter AB
Org.nr: 556499-0330
Bolaget skall äga och förvalta aktier samt bedriva konsult- verksamhet inom VVS-teknik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Andreas Mellberg Consulting AB
Org.nr: 556813-6351
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, konsultverksamhet inom dataanalys och projektledning för affärssystem samt tillhörande IT-system, förvalta värdepapper och fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
Andrepo AB
Org.nr: 556220-9857
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anita Persson Konsult AB
Org.nr: 556837-9910
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, översättning, tolkning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
AnMo Consult AB
Org.nr: 556857-2829
Aktiebolaget ska vara verksamt inom området management konsulting samt interimuppdrag inom försäljning. Dessutom skall bolaget bedriva verksamhet inom utveckling av idrottsadministration. Dessutom skall bolaget bedriva p ...
Anta Konsulter AB
Org.nr: 556631-4612
Bolaget skall skall fungera som försäljningsagenter samt managementkonsulter åt andra bolag samt därmed förenlig verksmahet.
APLA Invest AB
Org.nr: 556236-1310
Bolaget skall bedriva redovisnings-, utbildnings- och konsult- verksamhet inom ekonomi, data och företagsledning, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.