Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nilsson of Copenhagen i Sverige AB

"Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag: idka handel med bilar, båtar, motorfordon och tillbehör till sådana produkter: idka handel med djur idka handel med textilvaror. idka hotell, motell, restaurang, värdshus, bensinstation, kiosk, biltillbehör, livsmedelsförsäljning och därmed förenlig verksamhet. idka handel med antikviteter, konst, mattor, smycken, ur, optik, ädelmetaller och ädelstenar: idka förvaltning, leasing, finansiering, av fast och lös egendom företrädesvis bilar ävenså äga fast egendom: idka handel och produktion inom film, musik, teater, video, bio, konst, litteratur, och därmed gränsande media och konstformer: idka finansiering vid företagsöverlåtelser, lagerimport-, export-, fakturor-, skuldsedels- värdepappersfinansiering: idka import och export i ovan nämnda branscher där ej speciellt tillstånd kräves enligt lag: idka museial verksamhet både med och utan vinstsyfte: idka handel med immateriella tillgångar. idka välgörenhet: idka härmed förenlig verksamhet inom och utom Sverige: idka agentur och konsultverksamhet i de ovan uppräknade områden samt företagsekonomi och juridik: Bolaget skall dock inte idka sådan verksamhet som avses i lag: som avser bank-, försäkrings-, eller kreditrörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bilar - Biltillbehör - Juridik - Konst - Smycken - Ädelstenar
Org.nr: 556441-8712
Företagsform: Aktiebolag