Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

134an Förvaltning AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med byggnadsmaterial och livsmedel, entreprenadrörelse inom byggsektorn, arrangera musik- och nöjesarrangemang, förvaltning och försäljning av värdepapper och fastigheter, uthyrning av maskiner och inventarier i nämnda branscher, konsult och utvecklingsverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, sponsring, redovisning, friskvård och produktutveckling i de branscher verksamhet bedrivs samt i övrigt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Friskvård - Konsult - Marknadsföring - Partihandel - Redovisning
Org.nr: 556407-9183
Företagsform: Aktiebolag