Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Höllviken

134an Förvaltning AB
Org.nr: 556407-9183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med byggnadsmaterial och livsmedel, entreprenadrörelse inom byggsektorn, arrangera musik- och nöjesarrangemang, förvaltning och försäljning av värdepapper och fastighe ...
2 CV Invest AB
Org.nr: 556840-8800
Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning, förädling och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
A Velevski AB
Org.nr: 556991-4855
Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka handel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, accessoarer till hemmet.
AB Riberssjö
Org.nr: 556701-8816
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter, konsulttjänster inom fastighetsområdet, handel med värdepapper, förlagsverksamhet, undervisning i kreativt skrivande, manus- granskning, utbildning inom hu ...
AD stenhus HB
Org.nr: 916774-0407
Bolaget ska bedriva handel med och förmedling av fast egendom, byggnadsrörelse och fastighetsmäkleri samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva verksamhet med fastigheter och entreprenader inom bygg och ...
Air Consultants i Höllviken AB
Org.nr: 556427-2226
Bolaget skall förmedla, administrera ut- och inlandsfrakter, förmedla och administrera in- och utlandsresor inklusive hotell och kringarrangemang, förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksam ...
Aktiebolaget Grundmuren
Org.nr: 556358-4316
Bolaget skall bedriva teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter samt konsultation i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Patenta
Org.nr: 556372-6388
Aktiebolaget ska bedriva handel med fastigheter, handel och utveckling av immateriella rättigheter såsom patent, mönster- och registreringsskydd, administrativ konsultverksamhet inom restaurangbranchen ävensom idka därme ...
Aktiebolaget Serlexa
Org.nr: 556304-7439
Bolaget skall driva konsultverksamhet samt handel och agenturverksamhet inom det medicinska området, köp och försäljning av värdehandlingar, frimärken och andra samlarobjekt, förvaltning av fastigheter, läkarverksamhet j ...
ALA LAVE I SKÅNE AB
Org.nr: 559041-2275
Renovering, ombyggnad, tillbyggnad av fastigheter. Materialinventeringar samt byggtekniska utredningar av fastigheter.
AMWA AB
Org.nr: 556784-4245
Bolaget ska bedriva bokförings- och redovisningsverksamhet, finansiell rådgivnings- och konsultverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig ve ...
Amygdala Interactive AB
Org.nr: 556932-5144
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom teknisk utveckling och design av websidor, ägande och exploatering av websidor, strategi för Internetverksamhet samt erbjuda andra konsulttjänster inom Intern ...
At once KB
Org.nr: 969715-2842
Bolaget skall bedriva fullserviceproduktion av reklam, PR och internettjänster. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Badhytten Fastighets AB
Org.nr: 556811-9092
Bolaget ska förvalta och hyra ut hela eller delar av fastigheter innefattandes lokaler, bostäder och mark samt därtill förenlig verksamhet.
BBOA AB
Org.nr: 556951-5298
Bolaget ska bedriva tjänster inom byggbranschen såsom målning, byte av fasader, fönsterbyte, dörrbyte, golvläggning, köksmontage. Handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Jacobson AB
Org.nr: 556790-7489
Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
BestVet Controls AB
Org.nr: 556565-5981
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, försäljning av agenturprodukter inom mät- och styrutrustning för verkstadsindustrin, framtagning och försäljning av egna produkter inom mät- och styrutrustning för verksta ...
BMR Sanering AB
Org.nr: 559014-9455
Bolaget skall utföra fastighetsbesiktningar samt åtgärda och sanera fastigheter mot lukt, fukt, mögel, radon, byggkonsult och städverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
BoBra Norden AB
Org.nr: 556757-6417
Bolaget skall bygga bostäder, både genom nybyggnad samt förädling av gamla fastigheter. Bolaget skall också utföra projektledning och konsultuppdrag inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Bramsved Vision AB
Org.nr: 556330-1364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisnings- och skatteområdet, bedriva konsultverksamhet avseende aktiviteter inom kultur, friluftsliv och friskvård, bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta vä ...