Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

J & C Bjurman Consulting AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom management-, företags-, ledarskaps-, relations- och personalutveckling samt utbildning, information, intern marknadsföring och enskild rådgivning inom det psykosociala området samt producera och marknadsföra utbildningsmaterial och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva utvecklings-, systemsamordnings-, projekt- samordnings-, informations-, marknadsförings-, utbildnings- verksamhet inom det marina området, samt producera information- och utbildningsmaterial inom detta område, samt därmed förenlig verksamhet. Härutöver skall bolaget äga och förvalta lös och fast egen dom. Bolaget skall också inom golfområdet bedriva projekt- samordnings-, förmedling-, rådgivnings-, utbildnings-, prov'utvärdering samt marknadsförings- och konsultativ verksamhet samt import och försäljning av golfartiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva forskning och utbildning samt konsultativa tjänster inom juridik, ekonomi, beteendevetenskap och management samt genomföra komparativa studier inom samma ämnesområden. Verksamheten skall också omfatta utveckling och produktion av informationsmaterial inom samma områden."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Förmedling - Information - Juridik - Konsult - Marina - Marknadsföring - Rådgivning
Org.nr: 556407-8631
Företagsform: Aktiebolag