Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nabel Marketing AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom marknadsföring, försäljning och reklamverksamhet, exempelvis marknads- och kommunikationsplaner, marknadsundersökningar, varumärkesstrategier, design och produktion av logotyper och profilprogram, trycksaker(print), annonser för print och webb, hemsidor inkl. produktion, pr, event, CRM-lösningar samt handel med varor inom nämnda område. Bolaget ska även idka handel med datorer och konsulttjänster inom data och IT-området samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom köp och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556236-6616
Företagsform: Aktiebolag