Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Danderyd

Behrendtz' Rör-AB
Org.nr: 556076-5272
Bolaget skall driva rörledningsrörelse och idka därmed förenlig verksamhet, samt bedriva marknadsundersökningar och konsultverksamhet inom marknadsföring.
BeMost AB
Org.nr: 559016-2789
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom strategi, design och ledning av utveckling av tjänster och produkter för mobila och digitala kanaler, förmedling av utvecklingstjänster samt erbjuda marknadsföringstjänster, ...
EuroClip Information AB
Org.nr: 556449-6718
Bolaget skall utföra tjänster inom reklam, media och marketing ävensom Newsletter om reklam, media och marketing i Europa jämte därmed förenlig verksamhet.
Gullers Research AB
Org.nr: 556913-6103
Bolaget ska bedriva kvalitativa studier och analyser främst avseende marknadsundersökningar samt därmed förenlig verksamhet.
Motivation Service Landgren AB
Org.nr: 556193-9298
Bolaget ska bedriva affärs- och konsultverksamhet inom incentive- branschen och utforma och aministrera motivationsprogram, planera och genomföra konferenser, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed fören ...
Nabel Marketing AB
Org.nr: 556236-6616
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom marknadsföring, försäljning och reklamverksamhet, exempelvis marknads- och kommunikationsplaner, marknadsundersökningar, varumärkesstrategier, design och produktion av logoty ...
Vikingbiz AB
Org.nr: 556813-5270
Bolaget ska bedriva investeringskonsulttjänster, marknadsundersökningar, teknisk utveckling inom information och bedriva elektronisk handel med konst, import och export av konst och antikviteter. Dessutom ska bolaget bed ...
ZenInSight AB
Org.nr: 556810-1827
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsundersökningar och marknadsanalys, författa böcker och utföra konsulttjänster inom marknadsföring och marknadsundersökningar, bedriva konsulttjänster och mjukvaruutvec ...