Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Danderyd

Accelerate J Consulting AB
Org.nr: 556990-3635
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för verksamhetsutveckling och värdeskapande inom Supply Chain Management, marknadsföring och varumärkesvård. Bolaget skall dessutom bedriva investerings- verksamhet i värdepapper, ...
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Org.nr: 556630-1346
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, handel och marknadsföring av farmaceutiska och medicinska produkter. Vidare skall bolaget bedriva finansrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom samt utför ...
Akelius Hotell och Fastigheter AB
Org.nr: 556650-2414
Bolaget ska äga och förvalta hotellfastigheter, samt bedriva marknadsföring och förmedling av fastigheter och kommersiella lokaler och idka därmed förenlig verksamhet.
Anicura AB
Org.nr: 556854-1386
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva djurvård, utöva försäljning av djurvårds- produkter samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet samt att till ...
Anicura BC AB
Org.nr: 556972-6713
Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva djurvård, utöva försäljning av djurvårdsprodukter samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjän ...
Anicura Holding AB
Org.nr: 556854-1378
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva djursjukvård, utöva försäljning av djurvårdsprodukter samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt att til ...
Anicura MC AB
Org.nr: 556972-6671
Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva djurvård, utöva försäljning av djurvårdsprodukter samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjän ...
Anicura TC AB
Org.nr: 556972-6689
Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva djurvård, utöva försäljning av djurvårdsprodukter samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjän ...
ArenaProfil Sweden AB
Org.nr: 556735-5960
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på restaurang, event ovh managementfrågor samt förvalta aktier och utöva handel med värdepapper och fastigheter.Vidare ska bolaget även idka marknadsföring och profile ...
Attendo AB (publ)
Org.nr: 559026-7885
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och personer med funktionsnedsättning samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhan ...
Attendo Group AB (publ)
Org.nr: 556605-4812
Bolaget skall direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och funktionshindrade samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster främst av ...
Attendo Holding AB (publ)
Org.nr: 556214-5523
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt erdbjuda tjänster och produkter till äldre och funktionshindrade samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bolag i konc ...
Attendo International AB (publ)
Org.nr: 556932-5342
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och funktionshindrande samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga ...
Attendo Intressenter AB
Org.nr: 556703-2650
Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och funktionshindrade samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bo ...
Attendo Utveckling AB (publ)
Org.nr: 556714-2145
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och funktionshindrande samt annan service-, omsorgs- och vård- verksamhet samt att tillhandahålla övrig ...
Axicore Services AB
Org.nr: 556814-6004
Bolaget ska bedriva utveckling, licensiering och marknadsföring av datorprogram, datorrelaterade tjänster, utföra och förmedla internet- och andra konsulttjänster samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom och dä ...
Barking Communication AB
Org.nr: 556667-0401
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam, PR, information, samtliga moment från planerinf till ålacering i media, utveckling av utbildningar på uppdrag, reklmmaterial, partihandel, adr ...
Behrendtz' Rör-AB
Org.nr: 556076-5272
Bolaget skall driva rörledningsrörelse och idka därmed förenlig verksamhet, samt bedriva marknadsundersökningar och konsultverksamhet inom marknadsföring.
Bitkin AB
Org.nr: 559030-0009
Utveckling och försäljning av digitala tjänster inom IT. Framtagning och försäljning av utbildningsmaterial inom marknadsföring.
Brandisland AB
Org.nr: 556867-3239
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom marknadsföring, handel med fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper och andra finansiella tillgångar samt bedriva därmed förenlig ve ...