Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

The Angstrom Foundation AB

"Bolaget skall bedriva och stödja vetenskaplig forskning, bedriva seminarie- och kursverksamhet , köpa, äga, sälja, förmedla och förvalta fast egendom och värdepapper såsom aktier, obligationer och inteckningar, bedriva förlagsverksamhet omfattande de konst närliga, litterära och audio-visuella områdena samt handel med förlagsrätter, patent- och tillverkningsmetoder, köpa, sälja, leasa, reparera, värdera och utställa konst och antikviteter samt idka konsultativ verksamhet omfattande de ekonomiska-, konst & antikvitets samt audio-visuella områdena, ävensom bedriva därmed med ovanstående förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bokförlag - Konst - Patentbyråer
Org.nr: 556229-9395
Företagsform: Aktiebolag