Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Bromma

ABOND Superior Media AB
Org.nr: 556864-4362
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva reklam, pr, media- byrå, reklamförsäljning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Vinghästen
Org.nr: 556470-7403
Bolaget skall sälja tjänster inom förlagsbranschen, förvalta fastigheter och bedriva antikvarisk byggnadsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Axelion AB
Org.nr: 556571-6619
Bolaget skall driva bokförlag och bokklubb. Tillverkning av bokhållare. Säljutbildning, konsultering inom'inköpförsäljning och affärsutveckling. Handel av värdepapper samt inköp och försäljning av ljus och därmed förenli ...
BCA Björn Claéson AB
Org.nr: 556404-1381
Bolaget ska idka konsultverksamhet avseende affärsutveckling samt service inom resor, turism och guidetjänster.
Bokförlaget Opal AB
Org.nr: 556168-6600
Bolaget skall bedriva bokförlagsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Bokförlaget Ängbyminnen 1930 - 1950 HB
Org.nr: 969756-0747
Att ge ut och försälja en bok med namnet "Fyra Gånger Ängby - Minnen från Norra Ängby 1930-1950".
Bostadsguiden i Stockholm HB
Org.nr: 916961-1788
Utgivning och försäljning av litterära skrifter rörande bostadsmarknaden, ekonomi och data .
Bostadsguiden Svenska AB
Org.nr: 556586-7446
Bolaget skall omfatta information och rådgivning avseende bostadsmarknaden, dels via internet, dels även genom utgivning av skrifter, samt därmed likartad verksamhet.
Edition Reimers AB
Org.nr: 556189-0038
Bolaget skall bedriva produktion, inköp och försäljning av böcker och musikalier samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Edvin Wide AB
Org.nr: 556980-3991
Företaget skall bedriva utbildning, konsultation, rådgivning och interimistiskt arbete för näringsliv och offentlig sektor inom områden såsom strategi, ekonomi och finans, organisation, bolagsförvärv och integrationer sa ...
GOTOGO MEDIA AB
Org.nr: 556898-9171
Bolaget skall utföra tjänster inom marknadskommunikation, reklam, PR, utbildning, organisationsfrågor, innovation, produkt- utveckling, produktion och utgivning av böcker i tryckt och digital form, distribution av tjänst ...
Grannarna Stockholm HB
Org.nr: 969710-0619
Webbutveckling, PR & kommunikation, datakonsult, design.
HBET BOK-LARS, MELIN
Org.nr: 916611-2095
DELS TEXT- OCH BILDRESEARCH ÅT ELLER I SAMARBETE MED ANDRA FÖRLAG DELS TEXTFÖRFATTANDE FÖR BOKFÖRLAG OCH TIDSKRIFTER
Hellsten Kommunikation AB
Org.nr: 556952-8341
Bolaget ska vara verksamt inom kommunikationsbranschen. Bolaget kommer att bedriva redaktionell och konsulterande verksamhet där innehåll skapas främst till magasin, tidningar och böcker.
Historiska Handels Huset AB
Org.nr: 556727-9384
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av heminrednings- och prydnadsartiklar, begagnade varor såsom auktionsgods, antikviteter, verkstadsmaskiner och verktyg, bedriva inköp, försäljning, tillverkning och reparation a ...
Idégruppen Vi Resenärer KB
Org.nr: 969618-3004
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet genom att bl.a ge ut tidskrifter, böcker och nyhetsbrev främst avseende kollektivtrafik.
Inre Kabinettet AB
Org.nr: 556783-4402
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva journalistisk verksamhet.
Kerstin Kvint Agency AB
Org.nr: 556548-2642
Bolaget skall idka litterär agentur, sälja litterära rättigheter, bedriva produktion av böcker samt förlagsverksamhet i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
L & K WETTERBERGS HB
Org.nr: 916505-8034
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPRAKTIK SAMT UNDERVISNING, INFORMATION, UTVECKLING AV NYA BEHANDLINGSMETODER OCH KONSULTATIV VERKSAMHET AVSEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
LF-Förlaget AB
Org.nr: 556266-7435
Bolaget skall driva rörelse med tidningsutgivning, samt köpa och sälja värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.