Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Antikviteter i Bromma

AF Invest AB
Org.nr: 556059-3880
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta värdepapper, köp och försäljning av konst, antikviteter och mattor samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin ver ...
ANOVI Holding AB
Org.nr: 556884-7155
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklamproduktion, resor, turism och därtill näraliggande verksamhet. Handel med konst, antikviteter och trädgårdsartiklar samt därtill nära- liggande verksamhet. Bolaget ska äga ...
Artglobe Scandinavia AB
Org.nr: 556212-7091
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inramningsverksamhet och produktion av grafik, handel med konst, antikviteter och konstnärsmaterial samt bedriva konsultverksamhet inom IT- och kulturområdet, köp, försälj ...
Axeco Design AB
Org.nr: 556626-7984
Bolaget skall bedriva produktutveckling och handel med möbler, inredningsprodukter, textil, mönster och konfektion, inköp och försäljningar av bilar och båtar samt därmed förenlig verksamhet. Kapital- och fastighetsförva ...
Cretendor AB
Org.nr: 556263-0516
Bolaget skall bedriva transportrörelse, utvecklings-, handels- och tillverkningsverksamhet med produkter inom företrädesvis elektroniska, kemisktekniska och livsmedelsindustrierna jämte med förestående verksamhetsgrenar ...
Decagon Research AB
Org.nr: 556136-4778
Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med fastigheter, värdehandlingar, metaller, konst, antikviteter och litteratur, bedriva förlagsverksamhet, bedriva finansierings- och leasingverksamhet, bedriva handel med häl ...
EIKON Kultur AB
Org.nr: 556967-5548
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kulturvetenskap samt erbjuda administrativa stödtjänster till företag. Bolaget skall även bedriva handel med konst och antikviteter.
Farstun HB
Org.nr: 969621-6135
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utvecklingsverksamhet inom sjukvård och medicin, handel med sjukvårdsprodukter, konst, konsthantverk och antikviteter, uthyrning av bilar och båtar ävensom idka annan därmed fö ...
Fashif AB
Org.nr: 556730-0644
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom strategi och kommunikation, handel med konst och antikviteter, musik- och eventproduktion, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed för ...
Formstad Auktioner AB
Org.nr: 559012-7071
Bolaget skall bedriva handel och utföra tjänster på andrahandsmarknaden, främst via auktionsverksamhet men även därtill köp och försäljning av konst, antikviteter och inredning, transporter för tredje part, förmedling av ...
Froktar AB
Org.nr: 556270-4238
Bolaget skall utföra finansiella tjänster genom leasing, factoring och reversutlåning. Dock ej sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag och lag om bankrörelse. Bolaget skall bedriva handel med konst, antikvite ...
HANDELSBOLAGET GRATIAN
Org.nr: 916642-7584
BOLAGET SKALL BEDRIVA HÄLSO OCH SJUKVÅRD HANDEL MED SJUKVÅRDSPRODUKTER, IMPORT OCH HANDEL MED MÖBLER, ANTIKVITETER, KONST, VÄRDEPAPPER OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Historiska Handels Huset AB
Org.nr: 556727-9384
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av heminrednings- och prydnadsartiklar, begagnade varor såsom auktionsgods, antikviteter, verkstadsmaskiner och verktyg, bedriva inköp, försäljning, tillverkning och reparation a ...
Idébörsen i Sverige AB
Org.nr: 556558-9651
Bolaget ska utveckla och marknadsföra koncept- och affärsidéer, även i samarbete med externa bolag som intraprenör, leda entreprenörsrelaterande projekt, äga och förvalta aktier, andra värdepapper, fastigheter, konst och ...
Ingrid och Lars Falk Produktion AB
Org.nr: 556273-6693
Bolaget skall bedriva handel med konst och antikviteter, producera litteratur och bildverk, sälja design- och form- givningstjänster, bedriva reklambyråverksamhet, uthyra lokaler samt idka med nämnda rörelsegrenar förenl ...
JAIKAB, Johanssons Anläggning-, Installations- & Konsultbyrå AB
Org.nr: 556730-1071
Bolagets verksamhet är att bedriva projekterings-, kontroll- och besiktningsverksamhet inom området för VVS. Gas, el och tele och därmed sammanhängande installationer-, agentur-, import- och exportrörelse, bedriva byggve ...
Jan och Solveig Sundell AB
Org.nr: 556474-9967
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och undervisning inom områden organisations-, data-, och energifrågor, drift av jordbruksfastighet, djuruppfödning, handel med alkoholhaltiga och andra drycker, handel och f ...
Jan Rollsby AB
Org.nr: 556117-1892
Bolaget skall driva tandkliniksrörelse ävensom handel med värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter samt utöva därmed förenlig verksamhet.
K-Å Westerlund Finans AB
Org.nr: 556208-0951
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, konst och antikviteter samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Karlerö & Palmér Fastighets AB
Org.nr: 556650-1010
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med konst, antikviteter och värdepapper, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, bedriva konsultverksamhe ...