Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Bromma

Mattias Appelberg AB
Org.nr: 556749-3514
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Micami Patent AB
Org.nr: 556490-8647
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom maskin-, elteknik-, elektronik-, kemi-, bygg-, VVS- och patentbranschen, juridisk verksamhet, konsultverksamhet avseende immatrialrätt, industriell äganderätt ...
Overtoom AB
Org.nr: 556872-8769
Kapitalförvaltning och konsultverksamhet, huvudsakligen inom immaterialrätt.
The Angstrom Foundation AB
Org.nr: 556229-9395
Bolaget skall bedriva och stödja vetenskaplig forskning, bedriva seminarie- och kursverksamhet , köpa, äga, sälja, förmedla och förvalta fast egendom och värdepapper såsom aktier, obligationer och inteckningar, bedriva f ...