Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Micami Patent AB

"Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom maskin-, elteknik-, elektronik-, kemi-, bygg-, VVS- och patentbranschen, juridisk verksamhet, konsultverksamhet avseende immatrialrätt, industriell äganderätt och upphovsrätt, däri inbegripet patent-, varumärkes- och mönsterskyddsrätt, utföra översättningar, handla med och därjämte äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Patentbyråer
Org.nr: 556490-8647
Företagsform: Aktiebolag